Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
21. januar 23:34
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
75. Bjørn-Hugo Kristoffersen Tana Sluttplassering: 19
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:18 14
Jotka 7/3 16:36 7/3 19:34 14 04:18 12,3 km/t 04:18 02:58 02:58 40,8 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 23:16 8/3 03:13 14 03:42 19,5 km/t 08:00 03:57 06:55 46,4 72 km 125 km
Levajok 8/3 09:10 8/3 14:40 13 05:57 14,8 km/t 13:57 05:30 12:25 47,1 88 km 213 km
Tana 8/3 23:01 9/3 04:59 13 08:21 12,6 km/t 22:18 05:58 18:23 45,2 105 km 318 km
Neiden 9/3 11:50 9/3 17:19 12 06:51 14,6 km/t 29:09 05:29 23:52 45,0 100 km 418 km
Kirkenes 10/3 04:07 10/3 20:17 11 10:48 12,0 km/t 39:57 16:10 40:02 50,1 130 km 548 km
Neiden 11/3 01:40 11/3 06:42 10 05:23 13,0 km/t 45:20 05:02 45:04 49,9 70 km 618 km
Varangerbotn 11/3 12:47 11/3 19:39 7 06:05 14,5 km/t 51:25 06:52 51:56 50,2 88 km 706 km
Sirbma 12/3 02:08 12/3 09:42 7 06:29 10,8 km/t 57:54 07:34 59:30 50,7 70 km 776 km
Levajok 12/3 14:25 12/3 21:04 7 04:43 14,8 km/t 62:37 06:39 66:09 51,4 70 km 846 km
Karasjok 13/3 04:11 13/3 12:16 6 07:07 11,9 km/t 69:44 08:05 74:14 51,6 85 km 931 km
Jotka 13/3 19:47 13/3 19:47 6 07:31 11,3 km/t 77:15 00:00 74:14 49,0 85 km 1016 km
Alta 13/3 23:38 6 03:51 13,8 km/t 81:06 74:14 47,8 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 10min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut