Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
22. januar 09:13
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
55. Tove Sørensen Tromsø Sluttplassering: 23
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:58 14
Jotka 7/3 16:10 7/3 16:10 14 04:12 12,6 km/t 04:12 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:25 8/3 00:33 13 04:15 16,9 km/t 08:27 04:08 04:08 32,8 72 km 125 km
Levajok 8/3 07:09 8/3 12:40 13 06:36 13,3 km/t 15:03 05:31 09:39 39,1 88 km 213 km
Tana 8/3 22:22 9/3 04:44 12 09:42 10,8 km/t 24:45 06:22 16:01 39,3 105 km 318 km
Neiden 9/3 12:43 10/3 05:13 10 07:59 12,5 km/t 32:44 16:30 32:31 49,8 100 km 418 km
Kirkenes 10/3 15:18 10/3 22:26 9 10:05 12,9 km/t 42:49 07:08 39:39 48,1 130 km 548 km
Neiden 11/3 04:46 11/3 11:08 7 06:20 11,1 km/t 49:09 06:22 46:01 48,4 70 km 618 km
Varangerbotn 11/3 18:10 12/3 00:46 7 07:02 12,5 km/t 56:11 06:36 52:37 48,4 88 km 706 km
Sirbma 12/3 07:55 12/3 11:59 7 07:09 9,8 km/t 63:20 04:04 56:41 47,2 70 km 776 km
Levajok 12/3 17:10 12/3 23:08 7 05:11 13,5 km/t 68:31 05:58 62:39 47,8 70 km 846 km
Karasjok 13/3 06:36 13/3 14:36 7 07:28 11,4 km/t 75:59 08:00 70:39 48,2 85 km 931 km
Jotka 13/3 22:07 13/3 22:07 7 07:31 11,3 km/t 83:30 00:00 70:39 45,8 85 km 1016 km
Alta 14/3 02:41 7 04:34 11,6 km/t 88:04 70:39 44,5 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 30min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut