Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
21. januar 02:08
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
56. Stein Håvard Fjestad Stange Sluttplassering: 26
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:59 14
Jotka 7/3 16:18 7/3 16:18 14 04:19 12,3 km/t 04:19 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:23 7/3 21:08 14 04:05 17,6 km/t 08:24 00:45 00:45 8,2 72 km 125 km
Levajok 8/3 06:42 8/3 12:46 14 09:34 9,2 km/t 17:58 06:04 06:49 27,5 88 km 213 km
Tana 8/3 21:35 8/3 21:46 13 08:49 11,9 km/t 26:47 00:11 07:00 20,7 105 km 318 km
Neiden 9/3 06:14 9/3 22:43 13 08:28 11,8 km/t 35:15 16:29 23:29 40,0 100 km 418 km
Kirkenes 10/3 08:35 10/3 13:02 12 09:52 13,2 km/t 45:07 04:27 27:56 38,2 130 km 548 km
Neiden 10/3 19:09 10/3 23:09 12 06:07 11,4 km/t 51:14 04:00 31:56 38,4 70 km 618 km
Varangerbotn 11/3 06:33 11/3 13:38 10 07:24 11,9 km/t 58:38 07:05 39:01 40,0 88 km 706 km
Sirbma 11/3 21:09 11/3 22:19 10 07:31 9,3 km/t 66:09 01:10 40:11 37,8 70 km 776 km
Levajok 12/3 04:05 12/3 04:37 9 05:46 12,1 km/t 71:55 00:32 40:43 36,1 70 km 846 km
Karasjok 12/3 23:08 13/3 16:10 9 18:31 4,6 km/t 90:26 17:02 57:45 39,0 85 km 931 km
Jotka 14/3 05:07 14/3 05:07 9 12:57 6,6 km/t 103:23 00:00 57:45 35,8 85 km 1016 km
Alta 14/3 09:46 9 04:39 11,4 km/t 108:02 57:45 34,8 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 29min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut