Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
21. januar 02:06
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
52. Arne Liaklev Rustefjelbma Sluttplassering: 28
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 11:55 14
Jotka 7/3 16:13 7/3 19:45 14 04:18 12,3 km/t 04:18 03:32 03:32 45,1 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 23:25 8/3 07:20 14 03:40 19,6 km/t 07:58 07:55 11:27 59,0 72 km 125 km
Levajok 8/3 13:44 8/3 23:50 13 06:24 13,8 km/t 14:22 10:06 21:33 60,0 88 km 213 km
Tana 9/3 12:26 9/3 19:48 12 12:36 8,3 km/t 26:58 07:22 28:55 51,7 105 km 318 km
Neiden 10/3 06:14 10/3 22:59 12 10:26 9,6 km/t 37:24 16:45 45:40 55,0 100 km 418 km
Kirkenes 11/3 14:32 11/3 22:32 12 15:33 8,4 km/t 52:57 08:00 53:40 50,3 130 km 548 km
Neiden 12/3 04:38 12/3 11:24 11 06:06 11,5 km/t 59:03 06:46 60:26 50,6 70 km 618 km
Varangerbotn 12/3 17:14 12/3 23:25 8 05:50 15,1 km/t 64:53 06:11 66:37 50,7 88 km 706 km
Sirbma 13/3 05:55 13/3 06:07 8 06:30 10,8 km/t 71:23 00:12 66:49 48,3 70 km 776 km
Levajok 13/3 11:01 13/3 19:01 8 04:54 14,3 km/t 76:17 08:00 74:49 49,5 70 km 846 km
Karasjok 14/3 02:05 14/3 10:05 7 07:04 12,0 km/t 83:21 08:00 82:49 49,8 85 km 931 km
Jotka 14/3 17:50 14/3 18:02 7 07:45 11,0 km/t 91:06 00:12 83:01 47,7 85 km 1016 km
Alta 14/3 22:05 7 04:03 13,1 km/t 95:09 83:01 46,6 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 33min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut