Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
17. januar 07:55
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
72. Torsten Kohnert Slussfors Sluttplassering: 20
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:15 14
Jotka 7/3 16:34 7/3 16:34 14 04:19 12,3 km/t 04:19 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:50 8/3 00:35 14 04:16 16,9 km/t 08:35 03:45 03:45 30,4 72 km 125 km
Levajok 8/3 07:10 8/3 13:40 14 06:35 13,4 km/t 15:10 06:30 10:15 40,3 88 km 213 km
Tana 8/3 23:02 9/3 06:41 12 09:22 11,2 km/t 24:32 07:39 17:54 42,2 105 km 318 km
Neiden 9/3 14:59 10/3 07:12 11 08:18 12,0 km/t 32:50 16:13 34:07 51,0 100 km 418 km
Kirkenes 10/3 17:05 10/3 23:00 10 09:53 13,2 km/t 42:43 05:55 40:02 48,4 130 km 548 km
Neiden 11/3 05:03 11/3 11:00 10 06:03 11,6 km/t 48:46 05:57 45:59 48,5 70 km 618 km
Varangerbotn 11/3 17:36 11/3 23:36 10 06:36 13,3 km/t 55:22 06:00 51:59 48,4 88 km 706 km
Sirbma 12/3 06:23 12/3 10:38 10 06:47 10,3 km/t 62:09 04:15 56:14 47,5 70 km 776 km
Levajok 12/3 15:27 12/3 21:05 10 04:49 14,5 km/t 66:58 05:38 61:52 48,0 70 km 846 km
Karasjok 13/3 04:36 13/3 12:42 10 07:31 11,3 km/t 74:29 08:06 69:58 48,4 85 km 931 km
Jotka 13/3 20:36 13/3 20:36 10 07:54 10,8 km/t 82:23 00:00 69:58 45,9 85 km 1016 km
Alta 14/3 00:58 10 04:22 12,1 km/t 86:45 69:58 44,6 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 13min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut