Reload
FL1000 2009
Starttidspunkt: lørdag 7. mars 11:50
Siste oppdatering: 16. mars 2009
18. januar 18:19
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
67. Øystein Megård Fauske
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 7/3 12:10 14
Jotka 7/3 16:29 7/3 16:33 14 04:19 12,3 km/t 04:19 00:04 00:04 1,5 53 km 53 km
Skoganvarre 7/3 20:33 8/3 00:25 14 04:00 18,0 km/t 08:19 03:52 03:56 32,1 72 km 125 km
Levajok 8/3 06:49 8/3 13:29 12 06:24 13,8 km/t 14:43 06:40 10:36 41,9 88 km 213 km
Tana 8/3 22:03 9/3 14:21 12 08:34 12,3 km/t 23:17 16:18 26:54 53,6 105 km 318 km
Neiden 9/3 21:26 10/3 04:15 12 07:04 14,2 km/t 30:22 06:49 33:43 52,6 100 km 418 km
Kirkenes 10/3 15:49 11/3 02:35 9 11:34 11,2 km/t 41:56 10:46 44:29 51,5 130 km 548 km
Neiden 11/3 08:39 11/3 16:40 8 06:04 11,5 km/t 48:00 08:01 52:30 52,2 70 km 618 km
Varangerbotn 11/3 22:58 12/3 05:21 8 06:18 14,0 km/t 54:18 06:23 58:53 52,0 88 km 706 km
Sirbma 00:00 54:18 58:53 52,0 70 km 776 km
Levajok 70 km 846 km
Karasjok 85 km 931 km
Jotka 85 km 1016 km
Alta 53 km 1069 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 18min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut