Reload
FL500 2008
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:15
Siste oppdatering: 15. mars 2008
18. januar 16:26
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
13. Jan Gunnar Vian Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 8/3 11:27 8
Jotka 8/3 14:53 8/3 15:20 8 03:26 15,4 km/t 03:26 00:27 00:27 11,6 53 km 53 km
Skoganvarre 8/3 21:38 9/3 02:00 8 06:18 11,4 km/t 09:44 04:22 04:49 33,1 72 km 125 km
Levajok 9/3 10:10 9/3 17:20 8 08:10 10,8 km/t 17:54 07:10 11:59 40,1 88 km 213 km
Karasjok 10/3 02:20 09:00 9,4 km/t 26:54 11:59 30,8 85 km 298 km
Jergul 69 km 367 km
Jotka 78 km 445 km
Alta S 53 km 498 km
H=Antall hunder