Reload
FL500 2008
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:15
Siste oppdatering: 15. mars 2008
22. januar 01:11
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
47. Marianne Dahlen Tana Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 8/3 12:07 8
Jotka 8/3 15:08 8/3 15:42 8 03:01 17,6 km/t 03:01 00:34 00:34 15,8 53 km 53 km
Skoganvarre 8/3 21:37 9/3 02:25 8 05:55 12,2 km/t 08:56 04:48 05:22 37,5 72 km 125 km
Levajok 9/3 09:55 9/3 15:54 8 07:30 11,7 km/t 16:26 05:59 11:21 40,9 88 km 213 km
Karasjok 9/3 22:45 10/3 01:35 8 06:51 12,4 km/t 23:17 02:50 14:11 37,9 85 km 298 km
Jergul 10/3 07:30 10/3 13:33 8 05:55 11,7 km/t 29:12 06:03 20:14 40,9 69 km 367 km
Jotka 10/3 21:05 10/3 21:05 8 07:32 10,4 km/t 36:44 00:00 20:14 35,5 78 km 445 km
Alta S 11/3 01:37 8 04:32 11,7 km/t 41:16 20:14 32,9 53 km 498 km
H=Antall hunder