Reload
FL500 2008
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 11:15
Siste oppdatering: 15. mars 2008
18. januar 06:46
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
10. Espen Hamnvik Furuflaten
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 8/3 11:24 8
Jotka 8/3 15:17 8/3 15:17 8 03:53 13,6 km/t 03:53 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 8/3 21:49 9/3 04:00 8 06:32 11,0 km/t 10:25 06:11 06:11 37,2 72 km 125 km
Levajok 9/3 13:34 9/3 22:39 8 09:34 9,2 km/t 19:59 09:05 15:16 43,3 88 km 213 km
Karasjok 10/3 06:09 07:30 11,3 km/t 27:29 15:16 35,7 85 km 298 km
Jergul 69 km 367 km
Jotka 78 km 445 km
Alta S 53 km 498 km
H=Antall hunder