Reload
FL1000 2008
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:30
Siste oppdatering: 17. mars 2008
18. januar 20:47
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
72. Torsten Kohnert Slussfors
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 8/3 12:32 14
Jotka 8/3 16:56 8/3 16:56 14 04:24 12,0 km/t 04:24 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 8/3 23:17 9/3 03:48 14 06:21 11,3 km/t 10:45 04:31 04:31 29,6 72 km 125 km
Levajok 9/3 11:44 9/3 18:56 14 07:56 11,1 km/t 18:41 07:12 11:43 38,5 88 km 213 km
Skippagurra 10/3 06:44 10/3 23:15 13 11:48 9,3 km/t 30:29 16:31 28:14 48,1 110 km 323 km
Neiden 11/3 07:00 11/3 13:53 12 07:45 12,1 km/t 38:14 06:53 35:07 47,9 94 km 417 km
Kirkenes 12/3 00:46 10:53 11,9 km/t 49:07 35:07 41,7 130 km 547 km
Neiden 70 km 617 km
Varangerbotn 88 km 705 km
Sirbma 70 km 775 km
Levajok 55 km 830 km
Karasjok 85 km 915 km
Jotka 85 km 1000 km
Alta S 53 km 1053 km
H=Antall hunder