Reload
FL1000 2008
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:30
Siste oppdatering: 17. mars 2008
17. januar 04:15
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
85. Stein Håvard Fjestad Stange Sluttplassering: 2
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 8/3 12:45 14
Jotka 8/3 16:52 8/3 16:52 14 04:07 12,9 km/t 04:07 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 8/3 22:31 9/3 00:07 14 05:39 12,7 km/t 09:46 01:36 01:36 14,1 72 km 125 km
Levajok 9/3 08:40 9/3 13:51 14 08:33 10,3 km/t 18:19 05:11 06:47 27,0 88 km 213 km
Skippagurra 9/3 23:39 10/3 05:00 14 09:48 11,2 km/t 28:07 05:21 12:08 30,1 110 km 323 km
Neiden 10/3 11:51 11/3 04:09 14 06:51 13,7 km/t 34:58 16:18 28:26 44,8 94 km 417 km
Kirkenes 11/3 13:44 11/3 18:40 13 09:35 13,6 km/t 44:33 04:56 33:22 42,8 130 km 547 km
Neiden 12/3 00:45 12/3 05:00 13 06:05 11,5 km/t 50:38 04:15 37:37 42,6 70 km 617 km
Varangerbotn 12/3 12:33 12/3 20:45 11 07:33 11,7 km/t 58:11 08:12 45:49 44,1 88 km 705 km
Sirbma 13/3 03:41 13/3 03:53 11 06:56 10,1 km/t 65:07 00:12 46:01 41,4 70 km 775 km
Levajok 13/3 11:10 13/3 11:17 11 07:17 7,6 km/t 72:24 00:07 46:08 38,9 55 km 830 km
Karasjok 13/3 18:59 14/3 02:59 10 07:42 11,0 km/t 80:06 08:00 54:08 40,3 85 km 915 km
Jotka 14/3 10:42 14/3 10:43 9 07:43 11,0 km/t 87:49 00:01 54:09 38,1 85 km 1000 km
Alta S 14/3 15:07 9 04:24 12,0 km/t 92:13 54:09 37,0 53 km 1053 km
H=Antall hunder