Reload
FL1000 2008
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:30
Siste oppdatering: 17. mars 2008
21. januar 03:46
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
88. Mats Pettersson Kiruna
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 8/3 12:48 14
Jotka 8/3 17:01 8/3 17:01 14 04:13 12,6 km/t 04:13 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 8/3 23:40 9/3 05:51 14 06:39 10,8 km/t 10:52 06:11 06:11 36,3 72 km 125 km
Levajok 9/3 13:45 9/3 19:24 13 07:54 11,1 km/t 18:46 05:39 11:50 38,7 88 km 213 km
Skippagurra 10/3 08:41 10/3 16:51 12 13:17 8,3 km/t 32:03 08:10 20:00 38,4 110 km 323 km
Neiden 11/3 02:47 11/3 19:03 11 09:56 9,5 km/t 41:59 16:16 36:16 46,3 94 km 417 km
Kirkenes 12/3 07:34 12/3 14:05 10 12:31 10,4 km/t 54:30 06:31 42:47 44,0 130 km 547 km
Neiden 12/3 21:16 13/3 05:21 9 07:11 9,7 km/t 61:41 08:05 50:52 45,2 70 km 617 km
Varangerbotn 13/3 13:32 13/3 19:51 9 08:11 10,8 km/t 69:52 06:19 57:11 45,0 88 km 705 km
Sirbma 14/3 03:49 14/3 09:33 9 07:58 8,8 km/t 77:50 05:44 62:55 44,7 70 km 775 km
Levajok 14/3 16:00 06:27 8,5 km/t 84:17 62:55 42,7 55 km 830 km
Karasjok 85 km 915 km
Jotka 85 km 1000 km
Alta S 53 km 1053 km
H=Antall hunder