Reload
FL1000 2008
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:30
Siste oppdatering: 17. mars 2008
21. januar 15:23
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
94. Jon Flaa Biri Sluttplassering: 15
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 8/3 12:54 14
Jotka 8/3 17:20 8/3 17:20 14 04:26 12,0 km/t 04:26 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 8/3 23:35 9/3 02:45 14 06:15 11,5 km/t 10:41 03:10 03:10 22,9 72 km 125 km
Levajok 9/3 10:38 9/3 16:15 14 07:53 11,2 km/t 18:34 05:37 08:47 32,1 88 km 213 km
Skippagurra 10/3 03:42 10/3 19:51 14 11:27 9,6 km/t 30:01 16:09 24:56 45,4 110 km 323 km
Neiden 11/3 03:45 11/3 09:48 13 07:54 11,9 km/t 37:55 06:03 30:59 45,0 94 km 417 km
Kirkenes 11/3 21:05 12/3 03:30 11 11:17 11,5 km/t 49:12 06:25 37:24 43,2 130 km 547 km
Neiden 12/3 10:05 12/3 14:52 10 06:35 10,6 km/t 55:47 04:47 42:11 43,1 70 km 617 km
Varangerbotn 12/3 23:10 13/3 05:39 9 08:18 10,6 km/t 64:05 06:29 48:40 43,2 88 km 705 km
Sirbma 13/3 13:09 13/3 17:01 8 07:30 9,3 km/t 71:35 03:52 52:32 42,3 70 km 775 km
Levajok 13/3 23:28 14/3 06:26 8 06:27 8,5 km/t 78:02 06:58 59:30 43,3 55 km 830 km
Karasjok 14/3 15:09 14/3 23:09 7 08:43 9,8 km/t 86:45 08:00 67:30 43,8 85 km 915 km
Jotka 15/3 07:00 15/3 07:00 7 07:51 10,8 km/t 94:36 00:00 67:30 41,6 85 km 1000 km
Alta S 15/3 11:22 7 04:22 12,1 km/t 98:58 67:30 40,5 53 km 1053 km
H=Antall hunder