Reload
FL1000 2008
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 12:30
Siste oppdatering: 17. mars 2008
23. januar 14:55
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
95. Thomas Hoffmann Stubenberg
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 8/3 12:55 14
Jotka 8/3 17:22 8/3 17:22 14 04:27 11,9 km/t 04:27 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 9/3 00:03 9/3 05:39 14 06:41 10,8 km/t 11:08 05:36 05:36 33,5 72 km 125 km
Levajok 9/3 13:34 9/3 21:59 13 07:55 11,1 km/t 19:03 08:25 14:01 42,4 88 km 213 km
Skippagurra 10/3 10:02 10/3 19:10 11 12:03 9,1 km/t 31:06 09:08 23:09 42,7 110 km 323 km
Neiden 11/3 04:16 11/3 20:33 11 09:06 10,3 km/t 40:12 16:17 39:26 49,5 94 km 417 km
Kirkenes 12/3 07:03 12/3 13:30 10 10:30 12,4 km/t 50:42 06:27 45:53 47,5 130 km 547 km
Neiden 12/3 20:55 13/3 04:59 9 07:25 9,4 km/t 58:07 08:04 53:57 48,1 70 km 617 km
Varangerbotn 13/3 13:48 13/3 20:01 9 08:49 10,0 km/t 66:56 06:13 60:10 47,3 88 km 705 km
Sirbma 14/3 05:51 14/3 11:57 8 09:50 7,1 km/t 76:46 06:06 66:16 46,3 70 km 775 km
Levajok 00:00 76:46 66:16 46,3 55 km 830 km
Karasjok 85 km 915 km
Jotka 85 km 1000 km
Alta S 53 km 1053 km
H=Antall hunder