Reload
FL1000 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2007
18. januar 20:34
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
38. Bernhard Schuchert Sassenberg Sluttplassering: 10
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 12:37 14
Jotka 10/3 17:10 10/3 17:10 14 04:33 11,6 km/t 04:33 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 21:41 11/3 00:44 14 04:31 13,3 km/t 09:04 03:03 03:03 25,2 60 km 113 km
Levajok 11/3 08:50 11/3 14:56 13 08:06 10,9 km/t 17:10 06:06 09:09 34,8 88 km 201 km
Skippagurra 12/3 01:36 12/3 10:14 10 10:40 10,3 km/t 27:50 08:38 17:47 39,0 110 km 311 km
Neiden 12/3 18:00 13/3 10:00 10 07:46 12,1 km/t 35:36 16:00 33:47 48,7 94 km 405 km
Kirkenes 13/3 20:59 14/3 03:55 9 10:59 11,8 km/t 46:35 06:56 40:43 46,6 130 km 535 km
Neiden 14/3 10:17 14/3 16:54 9 06:22 11,0 km/t 52:57 06:37 47:20 47,2 70 km 605 km
Varangerbotn 15/3 00:04 15/3 05:55 8 07:10 12,3 km/t 60:07 05:51 53:11 46,9 88 km 693 km
Sirbma 15/3 11:56 15/3 16:45 8 06:01 11,6 km/t 66:08 04:49 58:00 46,7 70 km 763 km
Levajok 15/3 21:17 16/3 01:56 8 04:32 12,1 km/t 70:40 04:39 62:39 47,0 55 km 818 km
Karasjok 16/3 09:41 16/3 17:41 8 07:45 11,0 km/t 78:25 08:00 70:39 47,4 85 km 903 km
Jotka 17/3 00:51 17/3 00:52 8 07:10 11,9 km/t 85:35 00:01 70:40 45,2 85 km 988 km
Alta S 17/3 05:06 8 04:14 12,5 km/t 89:49 70:40 44,0 53 km 1041 km
H=Antall hunder