Reload
FL1000 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2007
16. januar 22:07
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
35. Thomas Hoffmann Stubenberg Sluttplassering: 26
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 12:34 14
Jotka 10/3 17:15 10/3 17:15 14 04:41 11,3 km/t 04:41 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 22:03 11/3 03:59 14 04:48 12,5 km/t 09:29 05:56 05:56 38,5 60 km 113 km
Levajok 11/3 13:59 11/3 22:43 14 10:00 8,8 km/t 19:29 08:44 14:40 42,9 88 km 201 km
Skippagurra 12/3 09:32 12/3 18:16 12 10:49 10,2 km/t 30:18 08:44 23:24 43,6 110 km 311 km
Neiden 13/3 02:24 13/3 18:33 11 08:08 11,6 km/t 38:26 16:09 39:33 50,7 94 km 405 km
Kirkenes 14/3 06:30 14/3 12:37 10 11:57 10,9 km/t 50:23 06:07 45:40 47,5 130 km 535 km
Neiden 14/3 19:24 15/3 02:19 9 06:47 10,3 km/t 57:10 06:55 52:35 47,9 70 km 605 km
Varangerbotn 15/3 09:43 15/3 14:51 8 07:24 11,9 km/t 64:34 05:08 57:43 47,2 88 km 693 km
Sirbma 15/3 21:54 16/3 06:44 8 07:03 9,9 km/t 71:37 08:50 66:33 48,2 70 km 763 km
Levajok 16/3 12:10 16/3 18:06 7 05:26 10,1 km/t 77:03 05:56 72:29 48,5 55 km 818 km
Karasjok 17/3 02:11 17/3 10:28 7 08:05 10,5 km/t 85:08 08:17 80:46 48,7 85 km 903 km
Jotka 17/3 17:44 17/3 17:44 7 07:16 11,7 km/t 92:24 00:00 80:46 46,6 85 km 988 km
Alta S 17/3 22:06 7 04:22 12,1 km/t 96:46 80:46 45,5 53 km 1041 km
H=Antall hunder