Reload
FL1000 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2007
23. januar 14:33
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
19. Gorm Engen Valdres Sluttplassering: 13
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 12:18 14
Jotka 10/3 16:50 10/3 16:50 14 04:32 11,7 km/t 04:32 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 21:06 11/3 00:18 14 04:16 14,1 km/t 08:48 03:12 03:12 26,7 60 km 113 km
Levajok 11/3 08:45 11/3 14:43 13 08:27 10,4 km/t 17:15 05:58 09:10 34,7 88 km 201 km
Skippagurra 12/3 01:37 12/3 17:56 12 10:54 10,1 km/t 28:09 16:19 25:29 47,5 110 km 311 km
Neiden 13/3 00:39 13/3 07:01 10 06:43 14,0 km/t 34:52 06:22 31:51 47,7 94 km 405 km
Kirkenes 13/3 17:50 14/3 01:53 10 10:49 12,0 km/t 45:41 08:03 39:54 46,6 130 km 535 km
Neiden 14/3 08:50 14/3 16:41 8 06:57 10,1 km/t 52:38 07:51 47:45 47,6 70 km 605 km
Varangerbotn 15/3 00:54 15/3 05:45 7 08:13 10,7 km/t 60:51 04:51 52:36 46,4 88 km 693 km
Sirbma 15/3 12:36 15/3 17:33 7 06:51 10,2 km/t 67:42 04:57 57:33 45,9 70 km 763 km
Levajok 15/3 22:14 16/3 01:24 7 04:41 11,7 km/t 72:23 03:10 60:43 45,6 55 km 818 km
Karasjok 16/3 09:47 16/3 17:49 7 08:23 10,1 km/t 80:46 08:02 68:45 46,0 85 km 903 km
Jotka 17/3 02:50 17/3 02:52 7 09:01 9,4 km/t 89:47 00:02 68:47 43,4 85 km 988 km
Alta S 17/3 07:23 7 04:31 11,7 km/t 94:18 68:47 42,2 53 km 1041 km
H=Antall hunder