Reload
FL1000 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2007
16. januar 10:49
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
20. Roger Dahl Alta Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 12:19 14
Jotka 10/3 16:53 10/3 16:53 14 04:34 11,6 km/t 04:34 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 21:09 10/3 21:43 13 04:16 14,1 km/t 08:50 00:34 00:34 6,0 60 km 113 km
Levajok 11/3 04:54 11/3 11:27 11 07:11 12,3 km/t 16:01 06:33 07:07 30,8 88 km 201 km
Skippagurra 11/3 21:56 12/3 14:14 11 10:29 10,5 km/t 26:30 16:18 23:25 46,9 110 km 311 km
Neiden 12/3 20:57 13/3 03:44 9 06:43 14,0 km/t 33:13 06:47 30:12 47,6 94 km 405 km
Kirkenes 13/3 14:19 13/3 21:23 8 10:35 12,3 km/t 43:48 07:04 37:16 46,0 130 km 535 km
Neiden 14/3 03:52 14/3 10:42 8 06:29 10,8 km/t 50:17 06:50 44:06 46,7 70 km 605 km
Varangerbotn 14/3 17:24 14/3 22:42 8 06:42 13,1 km/t 56:59 05:18 49:24 46,4 88 km 693 km
Sirbma 15/3 05:22 15/3 11:31 8 06:40 10,5 km/t 63:39 06:09 55:33 46,6 70 km 763 km
Levajok 15/3 16:37 15/3 22:22 8 05:06 10,8 km/t 68:45 05:45 61:18 47,1 55 km 818 km
Karasjok 16/3 06:14 16/3 14:14 8 07:52 10,8 km/t 76:37 08:00 69:18 47,5 85 km 903 km
Jotka 16/3 21:41 16/3 21:43 8 07:27 11,4 km/t 84:04 00:02 69:20 45,2 85 km 988 km
Alta S 17/3 01:57 8 04:14 12,5 km/t 88:18 69:20 44,0 53 km 1041 km
H=Antall hunder