Reload
FL1000 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2007
21. januar 23:36
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
34. Tore Bergby Luksefjell Sluttplassering: 1
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 12:33 14
Jotka 10/3 17:05 10/3 17:05 14 04:32 11,7 km/t 04:32 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 21:08 10/3 21:28 14 04:03 14,8 km/t 08:35 00:20 00:20 3,7 60 km 113 km
Levajok 11/3 05:56 11/3 10:49 14 08:28 10,4 km/t 17:03 04:53 05:13 23,4 88 km 201 km
Skippagurra 11/3 22:45 12/3 14:52 13 11:56 9,2 km/t 28:59 16:07 21:20 42,4 110 km 311 km
Neiden 12/3 20:50 13/3 02:03 12 05:58 15,8 km/t 34:57 05:13 26:33 43,2 94 km 405 km
Kirkenes 13/3 11:12 13/3 15:53 10 09:09 14,2 km/t 44:06 04:41 31:14 41,5 130 km 535 km
Neiden 13/3 21:47 14/3 03:21 10 05:54 11,9 km/t 50:00 05:34 36:48 42,4 70 km 605 km
Varangerbotn 14/3 09:52 14/3 14:09 9 06:31 13,5 km/t 56:31 04:17 41:05 42,1 88 km 693 km
Sirbma 14/3 20:32 14/3 21:25 9 06:23 11,0 km/t 62:54 00:53 41:58 40,0 70 km 763 km
Levajok 15/3 02:14 15/3 05:39 8 04:49 11,4 km/t 67:43 03:25 45:23 40,1 55 km 818 km
Karasjok 15/3 13:09 15/3 21:09 7 07:30 11,3 km/t 75:13 08:00 53:23 41,5 85 km 903 km
Jotka 16/3 04:21 16/3 04:22 7 07:12 11,8 km/t 82:25 00:01 53:24 39,3 85 km 988 km
Alta S 16/3 08:49 7 04:27 11,9 km/t 86:52 53:24 38,1 53 km 1041 km
H=Antall hunder