Reload
FL1000 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2007
22. januar 09:05
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
2. Jo Are Brennodden Folldal
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 12:01 14
Jotka 10/3 16:22 10/3 16:22 14 04:21 12,2 km/t 04:21 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 20:27 10/3 22:21 14 04:05 14,7 km/t 08:26 01:54 01:54 18,4 60 km 113 km
Levajok 11/3 07:18 11/3 13:01 13 08:57 9,8 km/t 17:23 05:43 07:37 30,5 88 km 201 km
Skippagurra 11/3 23:33 12/3 06:10 12 10:32 10,4 km/t 27:55 06:37 14:14 33,8 110 km 311 km
Neiden 12/3 15:02 13/3 07:55 12 08:52 10,6 km/t 36:47 16:53 31:07 45,8 94 km 405 km
Kirkenes 13/3 18:15 13/3 23:25 11 10:20 12,6 km/t 47:07 05:10 36:17 43,5 130 km 535 km
Neiden 14/3 13:38 14/3 19:03 7 14:13 4,9 km/t 61:20 05:25 41:42 40,5 70 km 605 km
Varangerbotn 15/3 10:25 15/3 14:52 7 15:22 5,7 km/t 76:42 04:27 46:09 37,6 88 km 693 km
Sirbma 15/3 21:07 16/3 06:54 6 06:15 11,2 km/t 82:57 09:47 55:56 40,3 70 km 763 km
Levajok 16/3 12:16 05:22 10,2 km/t 88:19 55:56 38,8 55 km 818 km
Karasjok 85 km 903 km
Jotka 85 km 988 km
Alta S 53 km 1041 km
H=Antall hunder