Reload
FL1000 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 18. mars 2007
22. januar 06:47
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
12. Reidar Stenmark Bodø Sluttplassering: 15
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 12:11 14
Jotka 10/3 16:50 10/3 17:13 14 04:39 11,4 km/t 04:39 00:23 00:23 7,6 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 21:46 11/3 05:14 14 04:33 13,2 km/t 09:12 07:28 07:51 46,0 60 km 113 km
Levajok 11/3 12:53 11/3 19:54 14 07:39 11,5 km/t 16:51 07:01 14:52 46,9 88 km 201 km
Skippagurra 12/3 06:07 12/3 22:34 14 10:13 10,8 km/t 27:04 16:27 31:19 53,6 110 km 311 km
Neiden 13/3 05:02 13/3 11:21 13 06:28 14,5 km/t 33:32 06:19 37:38 52,9 94 km 405 km
Kirkenes 13/3 21:53 14/3 06:03 12 10:32 12,3 km/t 44:04 08:10 45:48 51,0 130 km 535 km
Neiden 14/3 12:30 14/3 19:02 12 06:27 10,9 km/t 50:31 06:32 52:20 50,9 70 km 605 km
Varangerbotn 15/3 01:49 15/3 07:54 12 06:47 13,0 km/t 57:18 06:05 58:25 50,5 88 km 693 km
Sirbma 15/3 14:34 15/3 19:53 10 06:40 10,5 km/t 63:58 05:19 63:44 49,9 70 km 763 km
Levajok 16/3 00:17 16/3 10:18 8 04:24 12,5 km/t 68:22 10:01 73:45 51,9 55 km 818 km
Karasjok 16/3 17:13 17/3 01:13 8 06:55 12,3 km/t 75:17 08:00 81:45 52,1 85 km 903 km
Jotka 17/3 08:02 17/3 08:06 8 06:49 12,5 km/t 82:06 00:04 81:49 49,9 85 km 988 km
Alta S 17/3 12:16 8 04:10 12,7 km/t 86:16 81:49 48,7 53 km 1041 km
H=Antall hunder