Reload
FL500 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 9. mars 2006
16. januar 20:26
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
74. Dan Ditlefsen Sortland Sluttplassering: 27
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 13:13 8
Jotka 4/3 17:02 4/3 17:02 8 03:49 13,9 km/t 03:49 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 21:57 5/3 02:50 8 04:55 12,2 km/t 08:44 04:53 04:53 35,9 60 km 113 km
Levajok 5/3 12:17 5/3 20:20 7 09:27 9,3 km/t 18:11 08:03 12:56 41,6 88 km 201 km
Karasjok 6/3 13:16 7/3 08:17 7 16:56 5,0 km/t 35:07 19:01 31:57 47,6 85 km 286 km
Jergul 7/3 13:39 7/3 23:34 7 05:22 12,9 km/t 40:29 09:55 41:52 50,8 69 km 355 km
Jotka 8/3 05:40 8/3 08:15 7 06:06 12,8 km/t 46:35 02:35 44:27 48,8 78 km 433 km
Alta S 8/3 11:52 7 03:37 14,7 km/t 50:12 44:27 47,0 53 km 486 km
H=Antall hunder