Reload
FL500 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 9. mars 2006
20. januar 10:08
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
67. Torbjørn Johnsen Ålen
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 13:06 8
Jotka 4/3 16:28 4/3 16:28 8 03:22 15,7 km/t 03:22 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 21:08 04:40 12,9 km/t 08:02 00:00 0,0 60 km 113 km
Levajok 88 km 201 km
Karasjok 85 km 286 km
Jergul 69 km 355 km
Jotka 78 km 433 km
Alta S 53 km 486 km
H=Antall hunder