Reload
FL500 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 9. mars 2006
21. januar 09:15
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
69. Gunnar Karlsen Sørvaranger
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 13:08 8
Jotka 4/3 17:04 4/3 17:04 8 03:56 13,5 km/t 03:56 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 22:01 5/3 02:24 8 04:57 12,1 km/t 08:53 04:23 04:23 33,0 60 km 113 km
Levajok 5/3 10:02 5/3 16:44 7 07:38 11,5 km/t 16:31 06:42 11:05 40,2 88 km 201 km
Karasjok 6/3 00:58 08:14 10,3 km/t 24:45 11:05 30,9 85 km 286 km
Jergul 69 km 355 km
Jotka 78 km 433 km
Alta S 53 km 486 km
H=Antall hunder