Reload
FL500 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 9. mars 2006
23. januar 14:42
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
57. Bjørn Kvammen Kirkenes
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 12:56 8
Jotka 4/3 17:02 4/3 17:02 8 04:06 12,9 km/t 04:06 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 22:10 5/3 04:47 7 05:08 11,7 km/t 09:14 06:37 06:37 41,7 60 km 113 km
Levajok 5/3 12:25 5/3 21:42 7 07:38 11,5 km/t 16:52 09:17 15:54 48,5 88 km 201 km
Karasjok 6/3 05:17 6/3 12:58 5 07:35 11,2 km/t 24:27 07:41 23:35 49,1 85 km 286 km
Jergul 6/3 19:33 06:35 10,5 km/t 31:02 23:35 43,2 69 km 355 km
Jotka 78 km 433 km
Alta S 53 km 486 km
H=Antall hunder