Reload
FL500 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 9. mars 2006
18. januar 15:05
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
51. Rolf Eerden Svanvik, Pasvik
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 12:50 8
Jotka 4/3 16:16 4/3 16:16 8 03:26 15,4 km/t 03:26 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 20:41 5/3 00:51 8 04:25 13,6 km/t 07:51 04:10 04:10 34,7 60 km 113 km
Levajok 5/3 07:50 5/3 13:50 7 06:59 12,6 km/t 14:50 06:00 10:10 40,7 88 km 201 km
Karasjok 5/3 21:14 07:24 11,5 km/t 22:14 10:10 31,4 85 km 286 km
Jergul 69 km 355 km
Jotka 78 km 433 km
Alta S 53 km 486 km
H=Antall hunder