Reload
FL1000 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 12. mars 2006
18. januar 03:01
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
21. May-Conny Johansen Alta Sluttplassering: 3
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 12:20 14
Jotka 4/3 16:31 4/3 16:31 14 04:11 12,7 km/t 04:11 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 20:32 5/3 00:01 13 04:01 14,9 km/t 08:12 03:29 03:29 29,8 60 km 113 km
Levajok 5/3 06:12 5/3 12:04 13 06:11 14,2 km/t 14:23 05:52 09:21 39,4 88 km 201 km
Skippagurra 5/3 20:25 6/3 02:40 12 08:21 13,2 km/t 22:44 06:15 15:36 40,7 110 km 311 km
Neiden 6/3 09:11 7/3 01:20 12 06:31 14,4 km/t 29:15 16:09 31:45 52,0 94 km 405 km
Kirkenes 7/3 10:22 7/3 15:10 11 09:02 14,4 km/t 38:17 04:48 36:33 48,8 130 km 535 km
Neiden 7/3 21:28 8/3 02:30 11 06:18 11,1 km/t 44:35 05:02 41:35 48,3 70 km 605 km
Varangerbotn 8/3 08:42 8/3 12:49 11 06:12 14,2 km/t 50:47 04:07 45:42 47,4 88 km 693 km
Sirbma 8/3 18:47 8/3 22:40 11 05:58 11,7 km/t 56:45 03:53 49:35 46,6 70 km 763 km
Levajok 9/3 04:40 9/3 07:48 10 06:00 9,2 km/t 62:45 03:08 52:43 45,7 55 km 818 km
Karasjok 9/3 14:37 9/3 22:38 10 06:49 12,5 km/t 69:34 08:01 60:44 46,6 85 km 903 km
Jotka 10/3 05:04 10/3 05:05 10 06:26 13,2 km/t 76:00 00:01 60:45 44,4 85 km 988 km
Alta S 10/3 09:05 10 04:00 13,2 km/t 80:00 60:45 43,2 53 km 1041 km
H=Antall hunder