Reload
FL1000 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 12. mars 2006
23. januar 00:45
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
23. Per Weddegjerde Sula, Sunnmøre Sluttplassering: 16
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 12:22 14
Jotka 4/3 16:44 4/3 16:44 14 04:22 12,1 km/t 04:22 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 21:20 5/3 04:11 13 04:36 13,0 km/t 08:58 06:51 06:51 43,3 60 km 113 km
Levajok 5/3 11:12 5/3 19:48 13 07:01 12,5 km/t 15:59 08:36 15:27 49,2 88 km 201 km
Skippagurra 6/3 05:55 6/3 12:50 12 10:07 10,9 km/t 26:06 06:55 22:22 46,1 110 km 311 km
Neiden 6/3 20:12 7/3 12:12 12 07:22 12,8 km/t 33:28 16:00 38:22 53,4 94 km 405 km
Kirkenes 8/3 00:04 8/3 07:37 11 11:52 11,0 km/t 45:20 07:33 45:55 50,3 130 km 535 km
Neiden 8/3 15:21 8/3 21:32 11 07:44 9,1 km/t 53:04 06:11 52:06 49,5 70 km 605 km
Varangerbotn 9/3 08:53 9/3 13:12 11 11:21 7,8 km/t 64:25 04:19 56:25 46,7 88 km 693 km
Sirbma 9/3 22:09 10/3 07:32 11 08:57 7,8 km/t 73:22 09:23 65:48 47,3 70 km 763 km
Levajok 10/3 18:06 11/3 00:23 11 10:34 5,2 km/t 83:56 06:17 72:05 46,2 55 km 818 km
Karasjok 11/3 08:15 11/3 16:15 10 07:52 10,8 km/t 91:48 08:00 80:05 46,6 85 km 903 km
Jotka 12/3 05:40 12/3 07:55 10 13:25 6,3 km/t 105:13 02:15 82:20 43,9 85 km 988 km
Alta S 12/3 12:19 10 04:24 12,0 km/t 109:37 82:20 42,9 53 km 1041 km
H=Antall hunder