Reload
FL1000 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 12. mars 2006
20. januar 22:09
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
22. Snorre Næss Harestua
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 12:21 14
Jotka 4/3 16:45 4/3 16:45 14 04:24 12,0 km/t 04:24 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 21:44 4/3 21:55 14 04:59 12,0 km/t 09:23 00:11 00:11 1,9 60 km 113 km
Levajok 5/3 12:35 5/3 18:38 12 14:40 6,0 km/t 24:03 06:03 06:14 20,6 88 km 201 km
Skippagurra 6/3 13:19 7/3 06:04 12 18:41 5,9 km/t 42:44 16:45 22:59 35,0 110 km 311 km
Neiden 7/3 13:36 07:32 12,5 km/t 50:16 22:59 31,4 94 km 405 km
Kirkenes 130 km 535 km
Neiden 70 km 605 km
Varangerbotn 88 km 693 km
Sirbma 70 km 763 km
Levajok 55 km 818 km
Karasjok 85 km 903 km
Jotka 85 km 988 km
Alta S 53 km 1041 km
H=Antall hunder