Reload
FL1000 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 12. mars 2006
17. januar 19:16
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
11. Tore Bergby Luksefjell Sluttplassering: 4
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 12:10 14
Jotka 4/3 16:14 4/3 16:14 14 04:04 13,0 km/t 04:04 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 19:54 4/3 23:06 14 03:40 16,4 km/t 07:44 03:12 03:12 29,3 60 km 113 km
Levajok 5/3 05:41 5/3 10:59 13 06:35 13,4 km/t 14:19 05:18 08:30 37,3 88 km 201 km
Skippagurra 5/3 19:48 6/3 01:04 12 08:49 12,5 km/t 23:08 05:16 13:46 37,3 110 km 311 km
Neiden 6/3 08:16 7/3 00:31 12 07:12 13,1 km/t 30:20 16:15 30:01 49,7 94 km 405 km
Kirkenes 7/3 10:23 7/3 14:35 11 09:52 13,2 km/t 40:12 04:12 34:13 46,0 130 km 535 km
Neiden 7/3 21:28 8/3 02:22 11 06:53 10,2 km/t 47:05 04:54 39:07 45,4 70 km 605 km
Varangerbotn 8/3 08:57 8/3 12:02 9 06:35 13,4 km/t 53:40 03:05 42:12 44,0 88 km 693 km
Sirbma 8/3 18:24 8/3 20:12 8 06:22 11,0 km/t 60:02 01:48 44:00 42,3 70 km 763 km
Levajok 9/3 03:18 9/3 06:22 8 07:06 7,7 km/t 67:08 03:04 47:04 41,2 55 km 818 km
Karasjok 9/3 14:04 9/3 22:04 8 07:42 11,0 km/t 74:50 08:00 55:04 42,4 85 km 903 km
Jotka 10/3 05:26 10/3 05:39 7 07:22 11,5 km/t 82:12 00:13 55:17 40,2 85 km 988 km
Alta S 10/3 09:49 7 04:10 12,7 km/t 86:22 55:17 39,0 53 km 1041 km
H=Antall hunder