Reload
FL1000 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 12. mars 2006
20. januar 12:25
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
17. Jo Are Brennodden Folldal
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 12:16 14
Jotka 4/3 16:32 4/3 16:32 14 04:16 12,4 km/t 04:16 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 20:37 5/3 02:43 13 04:05 14,7 km/t 08:21 06:06 06:06 42,2 60 km 113 km
Levajok 5/3 09:44 5/3 18:53 13 07:01 12,5 km/t 15:22 09:09 15:15 49,8 88 km 201 km
Skippagurra 6/3 04:07 6/3 11:04 12 09:14 11,9 km/t 24:36 06:57 22:12 47,4 110 km 311 km
Neiden 6/3 19:05 7/3 11:26 12 08:01 11,7 km/t 32:37 16:21 38:33 54,2 94 km 405 km
Kirkenes 8/3 00:04 8/3 07:44 11 12:38 10,3 km/t 45:15 07:40 46:13 50,5 130 km 535 km
Neiden 8/3 15:20 8/3 21:35 11 07:36 9,2 km/t 52:51 06:15 52:28 49,8 70 km 605 km
Varangerbotn 9/3 04:43 9/3 11:45 9 07:08 12,3 km/t 59:59 07:02 59:30 49,8 88 km 693 km
Sirbma 10/3 09:52 10/3 15:30 9 22:07 3,2 km/t 82:06 05:38 65:08 44,2 70 km 763 km
Levajok 10/3 22:20 11/3 03:52 9 06:50 8,0 km/t 88:56 05:32 70:40 44,3 55 km 818 km
Karasjok 00:00 88:56 70:40 44,3 85 km 903 km
Jotka 85 km 988 km
Alta S 53 km 1041 km
H=Antall hunder