Reload
FL1000 2006
Starttidspunkt: lørdag 4. mars 12:00
Siste oppdatering: 12. mars 2006
24. januar 02:40
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
6. Kjell Brennodden Folldal Sluttplassering: 6
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 4/3 12:05 14
Jotka 4/3 16:12 4/3 16:12 14 04:07 12,9 km/t 04:07 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 4/3 20:12 5/3 01:41 13 04:00 15,0 km/t 08:07 05:29 05:29 40,3 60 km 113 km
Levajok 5/3 08:49 5/3 17:05 11 07:08 12,3 km/t 15:15 08:16 13:45 47,4 88 km 201 km
Skippagurra 6/3 03:22 6/3 08:49 11 10:17 10,7 km/t 25:32 05:27 19:12 42,9 110 km 311 km
Neiden 6/3 15:40 7/3 07:57 10 06:51 13,7 km/t 32:23 16:17 35:29 52,3 94 km 405 km
Kirkenes 7/3 16:48 7/3 21:01 10 08:51 14,7 km/t 41:14 04:13 39:42 49,1 130 km 535 km
Neiden 8/3 02:55 8/3 09:11 10 05:54 11,9 km/t 47:08 06:16 45:58 49,4 70 km 605 km
Varangerbotn 8/3 15:17 8/3 19:37 10 06:06 14,4 km/t 53:14 04:20 50:18 48,6 88 km 693 km
Sirbma 9/3 01:28 9/3 05:03 10 05:51 12,0 km/t 59:05 03:35 53:53 47,7 70 km 763 km
Levajok 9/3 11:50 9/3 15:10 10 06:47 8,1 km/t 65:52 03:20 57:13 46,5 55 km 818 km
Karasjok 9/3 22:28 10/3 06:28 10 07:18 11,6 km/t 73:10 08:00 65:13 47,1 85 km 903 km
Jotka 10/3 13:16 10/3 13:17 10 06:48 12,5 km/t 79:58 00:01 65:14 44,9 85 km 988 km
Alta S 10/3 17:43 10 04:26 12,0 km/t 84:24 65:14 43,6 53 km 1041 km
H=Antall hunder