Reload
FL1000 2005
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2005
23. januar 01:04
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
17. Jan Bjerkeli Hønefoss Sluttplassering: 12
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 5/3 12:16 14
Jotka 5/3 16:17 5/3 16:17 14 04:01 13,2 km/t 04:01 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 5/3 20:45 5/3 23:28 14 04:28 13,4 km/t 08:29 02:43 02:43 24,3 60 km 113 km
Levajok 6/3 07:50 6/3 14:49 14 08:22 10,5 km/t 16:51 06:59 09:42 36,5 88 km 201 km
Skippagurra 7/3 02:48 7/3 08:32 14 11:59 9,2 km/t 28:50 05:44 15:26 34,9 110 km 311 km
Neiden 7/3 16:01 8/3 08:48 12 07:29 12,6 km/t 36:19 16:47 32:13 47,0 94 km 405 km
Kirkenes 8/3 19:35 8/3 20:33 12 10:47 12,1 km/t 47:06 00:58 33:11 41,3 130 km 535 km
Neiden 9/3 04:08 9/3 12:45 12 07:35 9,2 km/t 54:41 08:37 41:48 43,3 70 km 605 km
Varangerbotn 9/3 19:35 9/3 21:21 11 06:50 12,9 km/t 61:31 01:46 43:34 41,5 88 km 693 km
Sirbma 10/3 05:11 10/3 05:11 11 07:50 8,9 km/t 69:21 00:00 43:34 38,6 70 km 763 km
Levajok 10/3 11:52 10/3 16:55 10 06:41 8,2 km/t 76:02 05:03 48:37 39,0 55 km 818 km
Karasjok 11/3 02:18 11/3 10:18 10 09:23 9,1 km/t 85:25 08:00 56:37 39,9 85 km 903 km
Jotka 11/3 18:35 11/3 18:36 10 08:17 10,3 km/t 93:42 00:01 56:38 37,7 85 km 988 km
Strand Camping 11/3 22:30 10 03:54 11,3 km/t 97:36 56:38 36,7 44 km 1032 km
H=Antall hunder