Reload
FL1000 2005
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2005
23. januar 22:49
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
26. Tom Frode Johansen Lyngen
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 5/3 12:25 14
Jotka 5/3 16:25 5/3 16:25 14 04:00 13,2 km/t 04:00 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 5/3 20:33 5/3 23:33 14 04:08 14,5 km/t 08:08 03:00 03:00 26,9 60 km 113 km
Levajok 6/3 07:12 6/3 13:13 12 07:39 11,5 km/t 15:47 06:01 09:01 36,4 88 km 201 km
Skippagurra 6/3 23:47 7/3 05:25 11 10:34 10,4 km/t 26:21 05:38 14:39 35,7 110 km 311 km
Neiden 7/3 13:29 8/3 05:32 11 08:04 11,7 km/t 34:25 16:03 30:42 47,1 94 km 405 km
Kirkenes 8/3 15:57 8/3 21:46 8 10:25 12,5 km/t 44:50 05:49 36:31 44,9 130 km 535 km
Neiden 9/3 04:26 9/3 09:59 8 06:40 10,5 km/t 51:30 05:33 42:04 45,0 70 km 605 km
Varangerbotn 9/3 17:17 9/3 23:01 7 07:18 12,1 km/t 58:48 05:44 47:48 44,8 88 km 693 km
Sirbma 10/3 06:04 10/3 10:31 7 07:03 9,9 km/t 65:51 04:27 52:15 44,2 70 km 763 km
Levajok 10/3 16:16 05:45 9,6 km/t 71:36 52:15 42,2 55 km 818 km
Karasjok 85 km 903 km
Jotka 85 km 988 km
Strand Camping 44 km 1032 km
H=Antall hunder