Reload
FL1000 2005
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2005
19. januar 12:43
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
20. Stein Jonny Andreassen Vestre Jakobselv
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 5/3 12:19 13
Jotka 5/3 16:28 5/3 18:30 13 04:09 12,8 km/t 04:09 02:02 02:02 32,9 53 km 53 km
Skoganvarre 5/3 22:25 6/3 04:30 13 03:55 15,3 km/t 08:04 06:05 08:07 50,2 60 km 113 km
Levajok 6/3 15:07 6/3 19:58 13 10:37 8,3 km/t 18:41 04:51 12:58 41,0 88 km 201 km
Skippagurra 7/3 10:25 7/3 18:23 12 14:27 7,6 km/t 33:08 07:58 20:56 38,7 110 km 311 km
Neiden 8/3 01:48 8/3 17:57 11 07:25 12,7 km/t 40:33 16:09 37:05 47,8 94 km 405 km
Kirkenes 9/3 09:12 9/3 16:00 10 15:15 8,5 km/t 55:48 06:48 43:53 44,0 130 km 535 km
Neiden 9/3 22:03 10/3 04:06 10 06:03 11,6 km/t 61:51 06:03 49:56 44,7 70 km 605 km
Varangerbotn 10/3 12:39 10/3 21:53 7 08:33 10,3 km/t 70:24 09:14 59:10 45,7 88 km 693 km
Sirbma 11/3 06:18 08:25 8,3 km/t 78:49 59:10 42,9 70 km 763 km
Levajok 55 km 818 km
Karasjok 85 km 903 km
Jotka 85 km 988 km
Strand Camping 44 km 1032 km
H=Antall hunder