Reload
FL1000 2005
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2005
16. januar 22:20
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
19. Arne Oddvar Nilsen Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 5/3 12:18 14
Jotka 5/3 16:12 5/3 16:12 14 03:54 13,6 km/t 03:54 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 5/3 20:10 6/3 03:05 14 03:58 15,1 km/t 07:52 06:55 06:55 46,8 60 km 113 km
Levajok 6/3 10:32 6/3 18:10 12 07:27 11,8 km/t 15:19 07:38 14:33 48,7 88 km 201 km
Skippagurra 7/3 06:58 7/3 16:22 12 12:48 8,6 km/t 28:07 09:24 23:57 46,0 110 km 311 km
Neiden 8/3 00:03 8/3 16:13 11 07:41 12,2 km/t 35:48 16:10 40:07 52,8 94 km 405 km
Kirkenes 9/3 05:30 9/3 13:34 10 13:17 9,8 km/t 49:05 08:04 48:11 49,5 130 km 535 km
Neiden 9/3 20:27 10/3 02:17 10 06:53 10,2 km/t 55:58 05:50 54:01 49,1 70 km 605 km
Varangerbotn 10/3 11:23 10/3 20:46 9 09:06 9,7 km/t 65:04 09:23 63:24 49,4 88 km 693 km
Sirbma 11/3 10:05 11/3 14:34 9 13:19 5,3 km/t 78:23 04:29 67:53 46,4 70 km 763 km
Levajok 00:00 78:23 67:53 46,4 55 km 818 km
Karasjok 85 km 903 km
Jotka 85 km 988 km
Strand Camping 44 km 1032 km
H=Antall hunder