Reload
FL1000 2005
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2005
16. januar 20:29
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
14. Jan Vidar Dahle Båtsfjord Sluttplassering: 17
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 5/3 12:13 14
Jotka 5/3 16:28 5/3 19:02 14 04:15 12,5 km/t 04:15 02:34 02:34 37,7 53 km 53 km
Skoganvarre 5/3 22:53 6/3 04:31 14 03:51 15,6 km/t 08:06 05:38 08:12 50,3 60 km 113 km
Levajok 6/3 15:05 6/3 23:45 14 10:34 8,3 km/t 18:40 08:40 16:52 47,5 88 km 201 km
Skippagurra 7/3 12:53 7/3 21:03 11 13:08 8,4 km/t 31:48 08:10 25:02 44,0 110 km 311 km
Neiden 8/3 03:30 8/3 19:57 11 06:27 14,6 km/t 38:15 16:27 41:29 52,0 94 km 405 km
Kirkenes 9/3 10:11 9/3 17:09 11 14:14 9,1 km/t 52:29 06:58 48:27 48,0 130 km 535 km
Neiden 9/3 22:00 10/3 04:28 11 04:51 14,4 km/t 57:20 06:28 54:55 48,9 70 km 605 km
Varangerbotn 10/3 10:43 10/3 18:11 10 06:15 14,1 km/t 63:35 07:28 62:23 49,5 88 km 693 km
Sirbma 11/3 00:55 11/3 08:13 10 06:44 10,4 km/t 70:19 07:18 69:41 49,8 70 km 763 km
Levajok 11/3 12:50 11/3 19:12 9 04:37 11,9 km/t 74:56 06:22 76:03 50,4 55 km 818 km
Karasjok 12/3 02:04 12/3 10:04 9 06:52 12,4 km/t 81:48 08:00 84:03 50,7 85 km 903 km
Jotka 12/3 16:39 12/3 16:40 9 06:35 12,9 km/t 88:23 00:01 84:04 48,7 85 km 988 km
Strand Camping 12/3 20:09 9 03:29 12,6 km/t 91:52 84:04 47,8 44 km 1032 km
H=Antall hunder