Reload
FL1000 2005
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2005
20. januar 20:00
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
1. Bernhard Schuchert Erzhausen Sluttplassering: 15
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 5/3 12:00 14
Jotka 5/3 15:58 5/3 15:58 14 03:58 13,4 km/t 03:58 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 5/3 20:25 6/3 02:16 14 04:27 13,5 km/t 08:25 05:51 05:51 41,0 60 km 113 km
Levajok 6/3 09:42 6/3 17:11 13 07:26 11,8 km/t 15:51 07:29 13:20 45,7 88 km 201 km
Skippagurra 7/3 03:02 7/3 09:41 13 09:51 11,2 km/t 25:42 06:39 19:59 43,7 110 km 311 km
Neiden 7/3 17:28 8/3 10:04 13 07:47 12,1 km/t 33:29 16:36 36:35 52,2 94 km 405 km
Kirkenes 8/3 20:30 9/3 02:37 12 10:26 12,5 km/t 43:55 06:07 42:42 49,3 130 km 535 km
Neiden 9/3 08:54 9/3 15:01 11 06:17 11,1 km/t 50:12 06:07 48:49 49,3 70 km 605 km
Varangerbotn 9/3 21:53 10/3 06:53 11 06:52 12,8 km/t 57:04 09:00 57:49 50,3 88 km 693 km
Sirbma 10/3 13:37 10/3 17:06 11 06:44 10,4 km/t 63:48 03:29 61:18 49,0 70 km 763 km
Levajok 10/3 22:28 11/3 03:55 11 05:22 10,2 km/t 69:10 05:27 66:45 49,1 55 km 818 km
Karasjok 11/3 12:16 11/3 20:16 11 08:21 10,2 km/t 77:31 08:00 74:45 49,1 85 km 903 km
Jotka 12/3 04:19 12/3 04:20 11 08:03 10,6 km/t 85:34 00:01 74:46 46,6 85 km 988 km
Strand Camping 12/3 07:55 11 03:35 12,3 km/t 89:09 74:46 45,6 44 km 1032 km
H=Antall hunder