Reload
FL500 2004
Starttidspunkt: lørdag 6. mars 12:26
Siste oppdatering: 13. mars 2004
18. januar 10:38
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
55. Lise Pedersen Beiarn
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 6/3 12:58 8
Jotka 6/3 16:32 6/3 16:32 8 03:34 14,9 km/t 03:34 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 6/3 22:11 7/3 05:11 8 05:39 10,6 km/t 09:13 07:00 07:00 43,2 60 km 113 km
Levajok 7/3 14:48 8/3 02:53 7 09:37 9,2 km/t 18:50 12:05 19:05 50,3 88 km 201 km
Karasjok 8/3 11:15 9/3 06:03 5 08:22 10,2 km/t 27:12 18:48 37:53 58,2 85 km 286 km
Suosjavri 9/3 14:11 08:08 10,2 km/t 35:20 37:53 51,7 83 km 369 km
Jotka 60 km 429 km
Strand Camping 44 km 473 km
H=Antall hunder