Reload
FL500 2004
Starttidspunkt: lørdag 6. mars 12:26
Siste oppdatering: 13. mars 2004
18. januar 04:34
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
41. Leif Wilhelmsen Junkerdal
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 6/3 12:44 8
Jotka 6/3 16:38 6/3 16:38 8 03:54 13,6 km/t 03:54 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 6/3 21:26 7/3 05:50 7 04:48 12,5 km/t 08:42 08:24 08:24 49,1 60 km 113 km
Levajok 7/3 14:30 7/3 21:58 5 08:40 10,2 km/t 17:22 07:28 15:52 47,7 88 km 201 km
Karasjok 8/3 07:23 09:25 9,0 km/t 26:47 15:52 37,2 85 km 286 km
Suosjavri 83 km 369 km
Jotka 60 km 429 km
Strand Camping 44 km 473 km
H=Antall hunder