Reload
FL1000 2003
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 00:00
Siste oppdatering: 15. mars 2003
20. januar 18:05
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
38. Kjell Løken Storslett
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 8/3 13:14 14
Jotka 8/3 17:28 8/3 17:28 14 04:14 12,5 km/t 04:14 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 8/3 23:04 9/3 03:15 14 05:36 10,7 km/t 09:50 04:11 04:11 29,8 60 km 113 km
Levajok 9/3 13:19 9/3 19:42 12 10:04 8,7 km/t 19:54 06:23 10:34 34,7 88 km 201 km
Skippagurra 10/3 15:11 11/3 04:07 12 19:29 7,0 km/t 39:23 12:56 23:30 37,4 137 km 338 km
Neiden 11/3 13:56 11/3 20:57 11 09:49 9,6 km/t 49:12 07:01 30:31 38,3 94 km 432 km
Skogfoss 12/3 05:18 12/3 09:50 11 08:21 9,0 km/t 57:33 04:32 35:03 37,9 75 km 507 km
Kirkenes 12/3 20:08 10:18 7,8 km/t 67:51 35:03 34,1 80 km 587 km
Neiden 70 km 657 km
Polmak 85 km 742 km
Levajok 110 km 852 km
Karasjok 85 km 937 km
Jotka 85 km 1022 km
Strand Camping 35 km 1057 km
H=Antall hunder