Reload
FL500 2017
Starttidspunkt: lørdag 11. mars 12:01
Siste oppdatering: 15. mars 2017
17. januar 00:20
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 2:   Jergul

Stilling inn til sjekkpunktet
Stilling ut fra sjekkpunktet
Beste etappetider
  År   Tid brukt Distanse Hastighet
FL500 2014 Ole Wingren 4h 15min 78 km 18,4 km/t
FL500 2014 Ronny Wingren 4h 36min 78 km 17,0 km/t
FL500 2014 Vidar Uglebakken 4h 41min 78 km 16,7 km/t
FL500 2014 Bente Levorsen 4h 43min 78 km 16,5 km/t
FL500 2014 Ole Christian Uglebakken 4h 45min 78 km 16,4 km/t
FL500 2014 Ingvild Lakseide 4h 46min 78 km 16,4 km/t
FL500 2014 Taisto Torneus 4h 49min 78 km 16,2 km/t
FL500 2014 Jan Slosar 4h 50min 78 km 16,1 km/t
FL500 2014 Siw Enoksen Hansen 4h 50min 78 km 16,1 km/t
FL500 2014 Elisabeth Edland 4h 51min 78 km 16,1 km/t
FL500 2014 Yngve Opgård 4h 53min 78 km 16,0 km/t
FL500 2014 Hilde Askildt 4h 53min 78 km 16,0 km/t
FL500 2014 Ove Grytbak 4h 54min 78 km 15,9 km/t
FL500 2014 Alexander Schwarz 4h 54min 78 km 15,9 km/t
FL500 2014 Simen Bækken 4h 54min 78 km 15,9 km/t
FL500 2015 Ole Wingren 4h 56min 78 km 15,8 km/t
FL500 2014 Frode Wang 4h 57min 78 km 15,8 km/t
FL500 2014 Michael Kalcher 4h 57min 78 km 15,8 km/t
FL500 2014 Krister Höök 4h 57min 78 km 15,8 km/t
FL500 2014 Sissel Vollan 4h 58min 78 km 15,7 km/t

Sjekkpunkt

1 Jotka 79 km
2 Jergul 75 km
3 Mollisjok 63 km
4 Karasjok 54 km
5 Levajok 84 km
6 Skoganvarre 83 km
7 Jotka 58 km
8 Alta 50 km