Finnmarksløpet

Webshop

Åpen klasse: Løypebeskivelse

FL-1000 km 14-spann: Løypebeskrivelse. (Beskrivelsen følger navn og tall fra kartserien M-711 1:50.000) 
(NB! med forbehold om endringer)

Oppdatert 6. mars 2017

 Ut sjekkpunkt Inn sjekkpunkt Distanse
Etappe 1 START JOTKA 50 KM
Etappe 2 JOTKA SKOGANVARRE 58 KM
Etappe 3 SKOGANVARRE LEVAJOK I 84 KM
Etappe 4 LEVAJOK I TANA  BRU
100 KM
Etappe 5 TANA NEIDEN I 96 KM
Etappe 6 NEIDEN I Øvre Pasvik 78 KM
Etappe 7 ØVRE PASVIK KIRKENES 87 KM
Etappe 8
KIRKENES NEIDEN II 73 KM
Etappe 9
NEIDEN II VARANGERBOTN 82 KM
Etappe 10
VARANGERBOTN  SIRMA 77 KM
Etappe 11 SIRMA LEVAJOK II 66 KM
Etappe 12 LEVAJOK II  KARASJOK 84 KM
Etappe 13
KARASJOK JOTKA ll
83 KM
Etappe 14 JOTKA ll ALTA MÅL  50 KM
Total distanse: 1068 KM


 

ALTA - JOTKA I,  ca. 50 km
 

1834-I ALTA fra Alta sentrum går løypa ned på Altaelva. Vi følger så litt vekslende på elva og elvebreddene oppover til vi kommer til SORRISNIVA BRU, på kartet merka Tverrstraumen.

Fra Sorrisniva går det nå en bratt traktorvei opp til skiferfeltet i Detsika og ut av kartbladet og over i kart 1934-IV GARGIA .

Over Langvannet og opp forbi Bollobekken til Gamasvannet.  Vi er nå inne på den blåmerka vinterløypa. Over Joatkavannene og fram til fjellstua i SØ enden av vannsystemet går det lett. Sjekkpunktet ligger på JOTKA FJELLSTUE.

 

JOTKA I - SKOGANVARRE Ca. 60 km

 

Fra Jotka kjører vi mot øst, opp av skogen og over Lassejunjavri på et høydedrag, mens løypa dreier nordover, over Njoaskejavri og et par kilometer lengre mot nordøst til et lite vann (427 moh).  Her dreier vi østover og bort fra den faste skuterløypa. Løypa følger terrenget nord for Ginosvarri og syd for Vuobmegielas og videre til den kysser Gasadatjåkka i retning Gearddosjavi som vi kjører rett nordom. Så bærer det rett over ryggen til Ruonajavri. Nytt kartblad 1934-II IESJAVRI:                                                                                Deretter er det klatring opp skaret syd for Poastagielas og videre via Airolatti og syd for Gierongielas og så over Guhkesjavri. Det nye kartbladet er:

2034-III STIIPANAVZI: Vi krysser Gukkesjavri og dreier over eidet til Juolgelanjavri og fortsetter syd for Mievtacokka (topp), krysser rett over Mievtajavri og følger skaret nordøst for Guobbusaoivi ut av kartbladet ved koordinat 18. Neste kartblad er 2024-IV SKOGANVARRE: Vi kjører så øst for Guopposjavri og Roanceluoppal og kommer inn på Duoddar Darvajavri i sydvestenden, følger vannet nordover og forlater det i nordøstenden for så å dreie rett nordover og følge ryggen vest for Darvajåkka ned mot nordenden av Vuolit Darvajavri. Herfra er det øst-nordøstover til vi krysser Roancejåkka der elva svinger knapt mot vest. Herfra er det 1300m rett nord til vi treffer skuterløypa som går ned til neste sjekkpunkt SKOGANVARRE CAMPING som ligger på østsiden av Øvrevann ved riksveien mellom Lakselv og Karasjok.

 

SKOGANVARRE - LEVAJOK I ca. 78 km

 

Ut fra Skoganvarre krysser vi riksveien litt nord for campingplassen og følger Dabmutjokka inn på Gaggajavri. Vi forlater Gaggajavri inne i Sarvismåkki, kartblad..: 

2034-I HALKAVARRI. Vi følger nå skuterløypa litt sør og østover og etterhvert litt nordover i kupert stigende terreng ca. ei mil før vi kommer opp av skogen nord for Gakkanjunnis. Så mot NØ oppe i lia med Luostejokkadalen til høyre halvannen mil før vi dreier sydøstover og rundt Vansnjunnis. Krysser Vannsjokka, så sørover og Suolojavre og Astejavrit. Videre sør-øst, dreier sør for Gæcc-oaivi, så nord-øst ut av kart, inn på kart Rastegaisa. Nord-øst for Raktooaivi. Krysser Baisjokka opp til Ullojavre


2134-IV RASTIGAISSA. Fra Ullojavri følger vi dalføret sør for Ulloaivi over myrene og nord om Juovvoaivi og ned i dalen nordøst for fjellet og over myrene ved Gussarohtu og ned i dalen langs Uccaskaijohka, som vi følger helt ned til Leavvajohka. Vi følger Leavvajohkadalen nedover, krysser riksveien under Leavvajohka bru, like før vi tar ut på Tanaelva som vi følger noen kilometer sørover og oppover til sjekkpunktet Levajok fjellstue.

 

LEVAJOK I - TANA BRU ca. 100 km

 

Man kjører, kartblad:
2134-I VIDDASOAIVI.  Ut fra sjekkpunktet på Levajoka fjellstue kjøre vi tilbake til brua over Levajoka, krysser på ny riksveien under brua og tar til høyre inn på en traktorvei som vi fører opp til fjells langs Darjohka. Vi dreier litt øst og følger Divreleahki ut av "skogen" og inn på Boahkojavri og nordøst inn mellom Ladnoaivi og Duolboaivi. Løypa går videre mot nordøst og forlater kartbladet ved koordinat 83. Neste kartblad er: 
2135-II UL'LUGAI'SA

Vi kommer inn på kartet helt i sydvestenden ved koodinat 83, og er straks på Stuorruaijavri. Vi kommer litt ned i skogen gjennom Boarsevuopmi. Herfra er det strakt nordøst mellom toppene 417 og 491. Ca. to kilometer seinere dreier vi rett nordover  øst for Bohttoaivi og inn på Roancejavri, og følger så ei elv (Gaisavuolesjokka) inn på det nordlige Gotttetjavri. Herfra bære det videre over Bæskajavri mot Slindrejavri på neste kartblad. Vi forlater kartbladet mellom koordinatene 85 og 86.     

 


2235 III SIRMA. Vi kommer nå til Canjajavri sør for Galbmatoivi hvor vi møter løypa som kommer opp fra Sirbma. Vi holder mot nordøst og kommer til Gurtejokkadalen ved Gurteluoppal, og til den offentlige skuterløypa (3A) langs Gurthejohka. Vi følger skuterløypa sørover etter Gurtejohka til vi treffer Deavkkehanjohka og Garppejohka. Her deler scooterløypa seg. Vi skal holde østover og noe nordover mot Guhkesjavri og videre over Stuorramaras. Videre over myrområder og sørøstover til Jeakkasjavri. Vi dreier noe nordøstover og ut av kartet i rute 23. Vi er nå over på kartblad:

2235-II POLMAK. Vi kommer inn i kartet mellom rute 80 og 81 og omtrent ved Ciikojohka går løypa ut av den offentlige scooterløypa og går nordøstover til Kasserarcopma. Her krysser vi rett over scooterløypa som kommer opp fra Hillagurra. Vi kjører videre nordøst over myrdrag, over Hanaskaidi til Hanaskaiddejavri. Herfra omtrent rett øst og ned til Maskeluoppal.

NY LØYPE FRA 2015 INN TIL TANA SJEKKPUNKT.

 

TANA BRU - NEIDEN I  ca. 84 km

 

Ut fra Hotel Tana krysser løypa E6 og går ned på Tanaelva som  den følger forbi Skippagurra før den etter ca. 5 km fra hotellet tar av under ei bru på riksveien inn på kartblad: 

2335-III VARANGERBOTN.  Vi krysser kraftlinja på myra mellom koordinaten 83 og 84. Videre dreier vi mot sør, nord om høyde 89 og inn på Korsmyran. Sporet går over myrområdet øst mot Havgajavri og Guollejavri og Vesterelv (hyttefelt).  Parallelt med riksveien langs elva Stranci før vi går inn på offentlig skuterløype ved Reatkaguolbba. Scooterløypa går nesten rett sørover til Diergejavri hvor vi nå er over i Kartblad 2334IV Guorrunjunis tar av fra vannet i bukt øst i begynnelsen av Dierge og kjører i skog/lite dalføre opp og over Kildalskaidi. Kommer ned i skog og vannsystem helt i sørenden av Ladnjalakjavri. Fortsetter østover vann og skogområde sør om Rappesgaisa og klatrer opp i sørskråningen av Addajåkgaisa, holder sørøstover til Gardajavri, ( kartblad 2334 I Bugøyfjord),fortsetter sør og øst. Sporet går på land nesten helt sør på vannet og over Garsjøheia helt i sør av denne. Dreier svakt mer øst, over myr og mot sørenden av Vuostamusjavri og Vuostamusvuobmi. Her treffer vi på kommunal snøscooterløype som tar oss sørover i dalføret mellom Gallutvadda og Buskoaivi. Ved Gallutjåzza begynner sporet å dreie mer sørøst mot Neiden. Vi kjører ut av kartet ikke langt fra Roavvejavri (høyde 214) og over i kartblad 2334-II Neiden. 

2334-IV GUORRUNJUNNIS. Videre inn i Aslatnjoaski og mot Måkkejavri. Østover til Suolojavri og sørøst til Haskajavri. Vi kjører ut av kartet helt sør i rute 53 og over i kartblad:

2334-I BUGØYFJORD. Vi kommer inn på kartet på  Gallotjavri, som følges sørover. Vi fortsetter langs vann og elver sørover til Vuottasjeaggi .Ut av kartet sørvest om høyde 214 og inn på:

2334-II NEIDEN. Vi kjører inn på Geadgessuolojavri,  via Havgavarri og Havgajavri, følger myrdrag rett østover og gjør en sving og inn på Neidenelva ved Litlefjell. Elva følges ned til sjekkpunktet  NEIDEN I som ligger ved BADEN JAVDAN.

 

NEIDEN I - ØVRE PASVIK - ca 70 km 

 

Ut fra Neiden (kartblad 2334 II NEIDEN) krysser vi riksvei 893 og holder svakt sør mot Svartdalsmyra og Munkelva. Holder fortsatt sør sør øst mot grensegjerdet og følger dette noen kilometer før sporet tar venstre og går i kupert terreng og tett furuskog til man begynner på stigning opp til Pasviks høyeste fjell.» Radjoaivi» Vi er nå langs grensegjerdet igjen.  Ned på andre siden og fortsatt langs grensegjerdet før løypa tar av østover mot Lille Spurvevann, videre til Hauge, opp elva til Vaggatem og Øvre Pasvik Camping

Øvre Pasvik er en enkel stasjon uten depot, med vann og halm. Det er anledning å sette ut hund(er) i Øvre Pasvik.

 

ØVRE PASVIK - KIRKENES ca. 88 km

 

Kartblad 2433 IV Skogfoss.
Ut fra stasjonen Øvre Pasvik kjører vi rett sørover til ubrøyta skogsvei. Svinger venstre inn på denne som følges ned til hovedveien 885 som krysses. Dreier sørover over myrdrag mot Noatun. Løypa tar så nordover og over Kjerringneset før vi er ute på Pasvikelva. Følger elva helt ned til Nordvestbukta hvor løypa går på land over myrdrag  og Elgryggen før det er veikryssing av 885 igjen ved Skjellbekken.  Løypa går nå i skog og myrdrag over Markinnavatnet og Båttjønna. Ved Jussikoia dreier sporet vestover til Malbekkoia før det igjen følger en skogsvei nordover forbi Myrbekkoia. Terrenget er lettkjørt og beskyttet av furuskog. Skogsveien følges forbi Sametimyra før sporet tar av fra veien like før veien dreier østover. Sporet går nord mot Steinvatnet og Øvretjørn og holder en nordlig retning hele veien mot Sagvatnet.  Løypa er nå over i kartblad 2434 III HØYBUKTMOEN.

 

Før Sagvatnet tar løypa av mot øst og kommer inn på offentlig scooterløype som går over Mosemyra og ned til Langfjordvannet.  Løypa svinger venstre nede på vannet og fortsetter nordover til den tar av og opp Namdalen.  Går rett fram, øst, mot Skrukkebuktvannet, sørover langs høyspent nesten til Jakolabekken før det dreier nord igjen og krysser veien 885 like før Krokvannet.  Løypa går nord og vest over Store Fiskevann og Lille Fiskevann til Fossevann. Fortsetter nord helt mot den Russiske grense ved Gamvatn. Opp over Georgvasstoppen og Grensefjellet og så ned på andre siden til Hvalpvatnet.  Grensefjellet har noen svært bratte stigninger opp og også ned på andre siden.  Vi er nå kommet over i Kartblad 2434 II KIRKENES.

 

Fra Hvalpvatnet  fortsetter løypa nord nordvest mot Lille Hvalpvann. Følger inn på tre mindre vann og derfra inn på bekk og myr mot jernbane linje. Like til høyre for tunnel går løypa opp på jernbanelinja og følger denne helt ned til like nord og vest for førstevann og E6. Inn på brøyta vei som er stengt for trafikk og rett inn til sentrum og sjekkpunkt ved Scandic. Det er brukt trakkemaskin for å rette ut og dosere sving inn til sentrum.

 

KIRKENES – NEIDEN II. Ca. 72 km.


Ut fra stasjonen i Kirkenes følger vi den samme løypa som på inntur. Vest og Nord om Holterfjellet tar løypa av fra jernbanelinja og fortsetter inn på kartblad Høybuktmoen 2334 III,  og inn på Sandnesvannet. Etter vannet går løypa langs bilvei, veikryssinger og ned på Langfjordvannet.  Følg nøye med på merking ved veikryssing da løypa ikke krysser rett over men også går noen meter på veien.   

Rett over Langfjordvannet og opp mot fjellet ved Elvevoll. Videre opp mot Postbekken, Fiskevatnbekken. Parallelt med Sandnesdalen inn til Tvillingvann. Over mot Oaggunjavri, Midtfjordvatnan og nordvest mot Korsdalsvatn før sporet dreier sørover mot Suophasjohka.   Her dreier sporet vestover mot Antilavatnet og over Midtfjellvatnet. Videre mot Ole Guttorm vatnet , Skifjellvatnet og ned mot Goathejarsealgi.


Nå er vi over i nytt kartblad. 2334 II NEIDEN

Sporet dreier nordover og vest mot Brannvasstjørn, Tverrvatnet, over Gjeddevassfjellet og mot Haukfjell. Videre ned mot Munkelv og over store myrer mot Livdenborri.  Sporet fortsetter vestover til Vegvatnet, over vannet til Bøttenmyrvannet og ned til Øvre Neiden og sjekkpunktet på fjellstua. Det er veikryssing rett før sjekkpunktet.


NEIDEN II - VARANGERBOTN ca. 77 km
 


Vi følger samme sporet som på turen fra Skippagurra til Neiden I - via kartbladene Neiden, Bugøyfjord, Guorronjunnis og Varangerbotn, helt til vi kommer til Reatkaguolbba.
Sporet videre inn til sjekkpunktet er ikke likt fra år til år så følg med på kjørermøte, se på løypekartet (tracking) og merkinga av sporet.

Varangerbotn ligger i Nesseby kommune, innerst i Varangerfjorden.

 

VARANGERBOTN - SIRMA ca. 77 km

Ut fra sjekkpunkt Várjjat Sami Museum går løypa rett over hovedveien og følger Girkojohka rett sørvestover - over myrer og forbi Vuoksajavri før den treffer utgående spor i nærheten av Guollejavri. Vi følger nå samme spor som på uttur tilbake mot Tana elva

2235-II POLMAK
Vi kjører oppover (sørover) Tanaelva til Hillagurra. Veikryssing. Kjører NW og ut av kartet i rute 81.                                               

Neste kart blir: 2235-III SIRMADet følges delvis offentlig snøscooterløype og F L spor fram til sjekkpunktet som ligger på bondegården til familien Varsi.  Det er tilrettelagt for kjørerne til å sove inne i en garasje.

 

SIRMA- LEVAJOK II ca. 66 km


Vi er fremdeles på kartbladet Sirbma. Løypa følger skuterløypa nordvestover fra bygda og til fjells.  Deler av løypa er samme som på vei ut fra Levajok. Værhardt fjellområde. Etter hvert over i kartblad  2135-II UL'LUGAI'SA:

Samme sjekkpunkt som for turen østover.

 

 

LEVAJOK II - KARASJOK ca. 85 km

 

Fra Levajok kjører vi kartblad 2134-III VALJOKKA, normalt på norsk side av Tanaelva opp til elvekrysset der Anarjokka og Karasjokka flyter sammen til Tanaelva. Inn til KARASJOK, på kartblad: 2033-I KARASJOK. Elvekjøring hele veien.

 

Tanaelva er brei og åpen og kan være ganske værhard.

 

Sjekkpunktet ligger på Scandic Hotel Karasjok.

 

KARASJOK - JOTKA II ca. 82 km

 

Etter Karasjok følger vi Karasjok elva oppover og vestover til vi kommer til Assebakte og kartbladet 2033-IV IESJOHKA. Her krysser vi veien under ei bru og opp elva Geimijohka  før vi kommer inn på skuterløypa til Ravnastue Fjellstue, kartbladet 2034-III STIIPANAVZE, og videre langs skuterløypa over Hundeviddda

 

Kartblad 2034-III STIIPANAVZE og ned til Mållsejohka på kartblad 1934-II IESJAVRE. Løypa er store deler av veien merka med solide jernrør. Fra Mållesjohk kjører vi ei lita mil nordvestover til vi kommer til Finnmarks største innsjø Iesjavri.

 

1934-III SUOLOVUOBME. Fra Iesjavri er det ei drøy mil med kupert og avblåst viddeterreng over til JOATKA FJELLSTUE på kartblad 1934-IV GARGIA.

 

Sjekkpunktet er det samme som Joatka I, 

 

JOTKA II – ALTA SENTRUM ca. 53 KM

 

Fra Jotka og til mål i ALTA følger vi den samme løypa som på tur ut av Alta. Vi kjører på land på venstre elvebredd av Altaelva, og følger ei meget tett merka løype et par kilometer inn til mål under Finnmarksløpsportalen i gågata i Alta sentrum. 

NB! - Husk å ha på startnummeret. Skal være  godt synlig når du passerer mållinja!