Finnmarksløpet

Webshop

Løypebeskrivelse FL-500

FL-500, 8-spann: Løypebeskrivelse

04. mars. 2017. 

Ut sjekkpunkt Inn sjekkpunktDistanseTot. dist.
Alta   Joatka 1 79 km 79 km
Joatka 1   Jergul 75 km 154 km
Jergul   Mollisjok 63 km 217 km
Mollisjok   Karasjok 54 km 271 km
Karasjok   Levajok 84 km 355 km
Levajok   Skoganvarre 83 km 438 km
Skoganvarre   Joatka 2 58 km 496 km
Joatka   Alta sentrum  50 km 546 km

Alta - Joatka, Startstrekninga

Etter starten i Alta sentrum  går løypa ned på Alta elv. Følger denne til Sorrisniva før klatringa starter opp lia. Før man er helt oppe over tregrensa så tar løypa av østover. Her deler traseen seg, 500 klassen skal ta til venstre.Traseen er også en etablert snøscooterløype. Den følges over mot Stilla. Bratt nedkjøring og litt elvekjøring før en krysser en lite trafikkert vei, det vil være veivakter. Videre østover før løypa dreier sørover og kommer etter hvert ned i Stabbursdalen.  Man er nå inne på slutten av samme trase til Jotka som man kjører på fra Skoganvarre til Jotka.  Jotka blir som før første sjekkpunkt. Halm og vann. Ikke depot. Utkjørt distanse ca 70 km.

Fra Jotka er det samme løype som i foregående år fram til Joatka.

Joatka Fjellstue

Jotka Fjellstue er første kontrollstasjon på Finnmarksløpet etter restarten. Fjellstua er også siste kontrollstasjon før mål. - Her er det mulighet for å sette igjen hunder, en halv bunt halm per spann og tilgang til vann i en åpen bekk. Som første stasjon har det en tendens til å være svært mange spann inne på Joatka samtidig. Det er imidlertid godt om plass til å legge spannet.

Joatka Fjellstue er en institusjonene på Finnmarksvidda og i Finnmarksløpet. Stua drives av Lisa og Steinar, og er åpen hele året. Her er en liten kafé, og mulighet for å leie rom. - Tel. 78 43 45 54 kun for bestilling av rom og middag. Dette nummeret må ikke ringes når det gjelder forespørsler om Finnmarkløpet .

Det er to timers obligatorisk hvile pluss tidsutligning på Jergul.

Joatka - Jergul, Iesjavre

Fra JOATKA FJELLSTUE på kartbladet 1934-IV GARGIA er det ei drøy mil med avblåst og småkupert viddeterreng via Brennvannet/ Roance-javri og frem til Finnmarks største innsjø Iesjavre. På veien dit er vi en snartur innom den nordøstre snippen av kartbladet 1934-III SUOLOVUOBME og inn på kartblad 1934-II ISJAVRI.  Etter vel ei mil flat kjøring på isen har vi kryssa vannet. Så kjører vi, mer eller mindre på Iesjokka, ei lita mil sørøstover til vi kommer til Øvre Mållesjok Fjellstue. Fjellstua er ikke kontrollpunkt, men ei trivelig fjellstue der man kan få en kaffekopp på dagtid. Rett etter fjellstua bærer det sørover, på Iesjokka for det meste, og inn på kartblad 1933-I SUOSSJAVRE. Vi passerer den gamle fjellstua i sørenden av Suossjavre, like ved veien mellom Karajok og Gievdnegoika, og dreier østover, langs og på elva, og inn på kartblad 2033-IV IESJOKKA, og følger elva til kontrollpunktet JERGUL.

Strekka fra Joatka til Mållesjok Fjellstue er ei av de mest værutsatte strekkene på hele løpet. Strekka langs elva fra Mållesjok og til Jergul går i elvedalen og er relativt beskytta hva vær angår.

Jergul

Stasjonen på Jergul er depotstasjon med tilgang på kalt vann og halm. Det kan bli ganske fult på stua da det er tidlig i løpet. Det er imidlertid mulig å komme inn på kafeen på fjellstua og kjøpe mat og varme seg for kjørerne. Finnmarksløpet har køyer til disposisjon der kjørerne kan strekke seg nedpå etter avtale med stasjonssjefen. Det kan bli endel problemer her ved at handlere og publikum legger beslag på sitteplassene i stua. Finnmarkløpet henstiller derfor til handlere og publikum å vise omtanke og være obs. slik at kjørerne og løypemannskapene får førsterett til disse.

Jergul er et lite bygdesamfunn inne på vidda. Bygda ligger ved riksveien mellom Karasjok og Kautokeino, ca. 36 km vest for Karasjok på veien mot Katutokeino.

Jergul - Mollisjok

Fra Jergul går løypa samme trase tilbake mot Suosjavvre, følger scooterløypa videre vestover til den dreier nordover mot Raggesluobal.  Fortsetter videre mot Iesjavre før den går østover igjen mot Mollisjok. Her er det sjekkpunkt med halm og vann uten depot. Fra Mollisjok går løypa rett østover mot Karasjok over hundevidda. Mollisjok er i likhet med Joatka en av statens fjellstuer. Her vil være åpen kafe. Nummeret til Fjellstua er: 784 69 116/907 04 306.

Mollisjok - Karasjok, Hundevidda

Fra Mollisjok går turen sør-østover over Hundevidda langs skuterløypa og ned mot Sadejavri og Ravnastua Fjellstue, inne på kartbladet 2034-III STIIPANAVZE. Vi kommer ned i bjørkeskogen igjen litt før Sadejavri og følger veien forbi stua og østover til vi kommer til den lange nedkjøringa mot Karasjokka ved Assebakte, inne på kartbladet 2033-IV IESJOHKA. Noen kilometer før veien tar vi av fra skutersporet (obs!), og ledes inn på ei sideelv, Geimijokka, og krysser veien under ei bru og kommer ut på selve Karasjokka. Halvannen mil med elvekjøring og vi er på kontrollpunktet KARASJOK, kartbladet 2033-I KARASJOK. Stasjonen er ved Rica Hotel Karasjok. Det kan være litt "hubba bubba" kjøring fra elva til hotellet, men der skal være godt med hjelpemannskaper som gir hjelp ved innkjøringa.

Hundevidda, strekka mellom Ravnastua og Jergul, kan være meget værhard. Nakent og forblåst viddeterreng. Fra Ravnastua og til Karasjok er løypa mindre utsatt.

Karasjok

Stasjonen på Karasjok er depotstasjon med kalt vann og halm. I Karasjok er det flere serveringssteder der en kan få kjøpt mat. Nærmere opplysninger om sjekkpunktet i Karasjok er å finne andre steder på FL sine webbsider.

Karasjok er hovedstedet i Karasjok kommune og vertssted for sametinget.

Karasjok - Levajok, Tanaelva

Fra Karasjok kjører vi ned på elva og følger meandersvingene østover på kartbladet 2033-I KARASJOK. Vi passerer punktet der Anarjokka og Karasjokka flyter sammen og blir til Tanaelva. Så er det mange meget drøye mil med elvekjøring, kartblad 2134-III VALJOKKA, før vi kan sjekke inn på kontrollpunktet LEVAJOK, som ligger på kartblad 2134-I VIDDASOAIVI. Vær obs å følge den merka løypa langs elva eller kan du fort havne i Finland. Det går mange skuterspor på kryss og tvers mellom nasjonene langs Tanaelva!

Dalen som Tanaelva ligger i er bred og åpen over lange strekker og kan være ganske værhard når viden blåser langs dalen. Det er imidlertid skog på begge sider og normalt er været ikke noen utfordring på elva. - Men kaldt kan det bli.

Levajok

Stasjonen på Levajok er depotstasjon med kalt vann (hull i elveisen) og halm. På kaféene kan man få kjøpe mat og drikke, og det er bra muligheter for å strekke seg nedpå litt. 
Levajok er ei lita bygd ca. 90 km nordøst for Karasjok, på veien Karasjok - Tana.

Levajok - Skoganvarre, Gaissane

Ut fra Levajok følger vi Tanaelva noen korte kilometre nedover, kartblad 2134-I VIDDASOAIVI, før vi dreier til venstre, vestover, krysser riksveien under ei bru og begir oss opp Levajokka, kartblad 2134-IV RASTIGAISSA. Etter enda noen kilometre tar vi av elva til venstre og følger Uccaskaijokka til fjells. Vi kommer inn på myrdraget sør for Ullaoaivi og inn på Ullajavri der vi dreier sørover - østfor og rundt Cadoaivi og krysser Baisvuomegæcci før vi kjører nord om toppen av Raktoaivi og drar ut av kartet litt sørvest for denne toppen. Nå er vi på kartblad 2134-I HALKAVARRI. Sporet går så godt over skoggrensa sør om Gæcceoaivi og nå er det strake veien nordnordøstover forbi Astejavrit og Suolojavri før vi dumper ned bratta til Vansjokka. Herfra er det rett nord for skoggrensa, først nord og litt vest og så sørvestover i strak linje til vi er nord om Gagganjunnis. Først en liten og utfordrende kneik oppover, så gjelder det å stå på bremsa ned unnarennet til Sarvesjokka og inn i skogen - her er det virkelig bratt!! Vi drar inn på kartbladet 2024-IV SKOGANVARRE rett nord for Gaggaluovusvarri, opg følger en dal ned til Gaggajavri. Løypa ned til kontrollpunktet SKOGANVARRE  går via ei smal bukt i sørvestenden av vannet over til Dapmotjavri og følger traktorveien ned til Øvrevann 6-700 m nord for campingplassen/ kontrollpunktet.

Første og siste del av strekka er ok værmessig så lenge man er i skog. Men fra en kommer til fjells etter Uccaskaijokkadalen og til nedkjøringa til Skoganvarre begynner er løypa værutsatt med noen små unntak.

Skoganvarre

Stasjonen på Skoganvarre har i alle år ligget ved Skoganvarre Turist og Camping som ligger ved Øvrevann. Spannene forlegges langs stranda. Skoganvarre er depotstasjon med tilgang på kalt vann (hull i isen) og halm. Kafeen er åpen under løpet.
Her er det også 6 timers obligatorisk kvile.

Den lille bygda Skoganvarre ligger på veien mellom kommunesenteret i Porsanger kommune, Lakselv, og Karasjok som er sentret i Karasjok kommune. Skoganvarre Turist og Camping er eneste turistanlegg i bygda. I Lakselv, ca. 25 km lengre nord, er det flere hoteller og åt viaovernattingssteder - det samme er tilfelle i Karasjok.

Skoganvarre - Joatka 2, Iesjavri nordøstfjell

Ut fra Skoganvarre kjører vi over Øvrevann mot sørvestenden av vannet, kartblad 2024-IV SKOGANVARRE. Så går sporet vest for Vuolaoaivi til Vuolit Darvvajarvi og så til Duottar Darvvajavri og videre sørover utav kartbladet ved koordinat 18. Vi er nå inne på kartblad 2034-III STIIPANAVZI. Vi kjører sørvest til Mievtajavri og videre over Juolgelanjavri til Gukkesjavri der vi forlater kartbladet mellom koordinatene 38 og 39. Neste kartblad er 1934-II IESJAVRI. Fra Gukkesjavri går løypa syd for Gierongielas via Airolattu til skaret syd for Poastagielas og videre til Ruonajavri. Nytt kartblad, 1934-I CÅKKARASSA: Vi kjører så over ryggen til Gærdosjavri som vi kjører rett nordom. Herfra krysser vi Gasadatjokka og kjører sør for Vuobmegielas og nord for Ginosvarri rett vest til et lite vann (427 moh) hvor vi tar inn på hovedskuterløypa sørøstover via Njoaskejavri og ned til kontrollpunktet JOATKA 2 inne på kartbladet 1934-IV GARGIA.

Stekka er tøff værmessig med unntak av skogkjøringa opp fra Skoganvarre og de siste kilometerne ned til Joatka.

Joatka - Alta Sentrum, Målstrekka

Fra Joatka og til mål i ALTA følger vi den samme løypa som på uttur helt til like før vi kjører på land på venstre elvebredd av Altaelva, og følger ei meget tett merka løype et par kilometer inn til mål under Finnmarksløpsportalen i gågata i Alta sentrum.  Ca. 17 km nedenfor det punktet hvor vi kommer ned på Altaelva ved brua etter Detsikalia.

De første 20 kilometerene etter Joatka fjellstue er værutsatt.

 

Lykke til.