Finnmarksløpet

Webshop

Løype jr

FL-junior, 6-spann: Løypebeskrivelse

Oppdatert 03 mars 2017

Ut sjekkpunktNavn på etappeInn sjekkpunktDistanseTot. dist.
Alta Startetappe Sautso 56 km 56 km
Sautso Iesjavre Suossjavre 57 km 113 km
Suossjavre Ragis Joatka  57 km 170 km
Joatka Målstrekka Alta sentrum 50 km 220 km

Alta - Sautso, Startstrekninga 

Startstedet er Alta sentrum. Herfra faller løypa ned på Aronnesflata før den krysser en relativt betydelig fylkesvei, som selvsagt har vakter, og derfra videre ned på Altaelva, et par kilometer eller så nedenfor bruene og campingplassene i Øver Alta. Kartblad 1834-I ALTA. Vi følger så elva oppover til vi kommer til SORRISNIVA BRU, på kartet merka Tverrstraumen. Her ligger reiselivsbedriften "Sorrisniva" med restaurant, og det kjente Ishotellet.

Fra Sorrisniva, etter at vi har kjørt under brua, går det en gammel traktorvei opp til Detsika. Totalt bærer det oppover ca. 3.5 km med ei stigning på over 300 m. Tung som bare fy! På toppen av stigniga kommer vi over på merka hundeløype. Inne på kartbladet 1934-IV GARGIA kjører vi over Langvannet og opp forbi Bollobekken til Gamasvannet. 170 m opp på ca. 3 km. Vi er nå inne på den blåmerka vinterløypa. Oppå Gamasvarre skifter vi spor før vi kjører ned på Sivertvannet. Vi er nå kommet opp på selve vidda. Over Joatkavannene, svinger av hovedløypa mot Gjerdevann og følger godt merket trase ned til sjekkpunktet.

Den første del av strekka, langs elva opp til vidda, ligger i skog og er endel beskyttet mot været. Fra Gamasvannet og til sjekkpunktet er det fjellpartier som kan være værutsatt. 

Sautso

Sautso er første kontrollstasjon for juniorklassen i Finnmarksløpet. Her er det mulighet for å sette igjen hunder og tilgang til vann, pluss en halv bunt med halm til juniorene. I Sautso er det 3 timers obligatorisk pause pluss utligning av stattidsdifferansen. Sautso har status som villmarkssjekkpunkt for FL-junior.

Sjekkpunkt Sautso ligger rett ved Alta kraftberk ved den berømte Alta canyon. Det er et enkelt sjekkpunkt med mulighet for å hvile i oppvarmet telt.

Sautso - Suossjavri, Iesjavre

Fra Sautso går sporet noen hundre meter tilbake samme vei som innkjøring før det tar til høyre og videre sørøst over høyfjellsterreng i noen km og så inn på Finnmarks største innsjø, Iesjavre. På veien dit er vi en snartur innom den nordøstre snippen av kartbladet 1934-III SUOLOVUOBME og inn på kartblad 1934-II ISJAVRI. Etter vel ei mil flat kjøring på isen har vi kryssa vannet. Så kjører vi, mer eller mindre på Iesjokka, ei lita mil sørøstover til vi kommer til Øvre Mållesjok Fjellstue. Fjellstua er ikke kontrollpunkt, men ei trivelig fjellstue der man kan få ei faske brus på dagtid. Rett etter fjellstua bærer det sørover, på Iesjokka for det meste, og inn på kartblad 1933-I SUOSSJAVRE. Vi følger skuterløypa opp til kontrollstasjonen på den gamle fjellstua i sørenden av Suossjavre, like ved veien mellom Karajok og Gievdnegoika.

Strekka fra Joatka til Mållesjok Fjellstue er ei av de mest værutsatte strekkene på hele løpet. Strekka langs elva fra Mållesjok og til Suossjavre går i elvedalen og er relativt beskytta hva vær angår - med unntak av selve vannet Suossjavre der det kan blåse friskt.

Suossjavre fjellstue

SUOSSJAVRE FJELLSTUE er en av de gamle institusjonene på vidda og også i Finnmarksløpet. Her er det depotstasjon, halm til hundene og kalt vann. For kjørerne er det mulighet for å strekke seg litt nedpå samt å få noe å spise. Den obligatoriske pausen på SUOSSJAVRE er på 6 timer.

Suossjavri - Joatka, Ragis.

Ut fra fjellstua går løypa ned på elva Vuoddasjokka, vi tar til venstre oppover elva og følger elva et kort stykke til vi har passert et slakteri på høyre hånd. Her kjører vi på land og følger myrdragene vest for Rittavarri opp til Ahkarjavri. Herfra følger vi skuterløypa videre nord over Ragesluobbalat og videre til Ragesjavri på kartblad 1934-II ISJAVRI. Vi følger vestbredda av vannet - og ut av vannet i den smale armen i nordvest. Så bærer det videre nordover over myrer og småvann vest for Rahpesvarri til vi dumper ut på Iesjavri i Silljoluokta. Så er det videre langs vestbredda av Iesjavri til Vahttaluotka, her treffer vi på løypa som brukes av alle klasser mellom Mollisjok og Jotka.

Joatka Fjellstue 

På JOATKA har også status som villmarkssjekkpunkt. Vann, halm og mulighet for å få oppholde seg i varmt telt eller rom. Obligatorisk hvile er tre timer.

Joatka - Mål i Alta, Målstrekka. 

Løypa er her den samme som på startstrekka med unntak av selve innkjøringa til Alta sentrum. Innkjøringa fra Altaelva til mål vil imidlertid være kjempebra merka så det skulle ikke by på problemer å finne veien inn til Mål!

Husk å lese: http://admin.finnmarkslopet.no/page.jsp?id=1090&lang=no

GOD TUR!!