Finnmarksløpet

Webshop

FL-1000: Full trøkk i Pasvik

Skrevet av: Niels Westphal
Foto: Niels Westphal
Dato: 14.03.2017 11:34

Niklas Rogne droppet hvile på sjekkpunktet i Øvre Pasvik, og prøver kanskje å legge litt press på de andre. Men foran ham i sporet ligger fortsatt to kjørere som har utsatt lenghvilen til sjekkpunktet i Kirkenes.


Ola Brennodden Sunde med et lurt smil i Pasvik. Foto: Niels Westphal

Etter noen timers hvile i Pasvik, er Jo Are Brennodden og Alf Einar Hernes godt på vei mot Kirkenes for å ta sin obligatoriske 16 timers hvile der. Men de følges tett av flere kjørere. Det spørs om de to i teten holder unna for uthvilte og sterke forfølgere på den krevende turen til Kirknes. 

Flere droppet hvile

Nærmest de to i teten, er Niklas Rogne. Rørosingen stoppet kun noen få minutter på villmarkssjekkpunktet i Øvre Pasvik, før han fortsatt videre. Rogne, som hadde langhvilen allerede i Tana, tok med seg halm i sleden. Han har tydligevis planer om å hvile hundene på sporet, ute av syne for konkurrentene. GPS`n til Niklas virker ikke foreløpig, så han er vanskelig å følge med på. Også Ronny Frydenlund droppet hvile i Pasvik, og fortsatte videre etter kun minutter på sjekkpunktet. Han bør ha friske hunder, etter å ha hvilt 16 timer i Neiden. Det samme har Petter Jahnsen, som stoppet 1,5 time i Pasvik, før han fortsatte mot Kirkenes.


Niklas Rogne på vei ut av Pasviks skoger. Foto: Niels Westphal

Mildvær og regn

Marit Beate Kasin, som var først av de som hadde tatt ut langhvilen, hviler ennå i Pasvik. Det samme gjør Thomas Wærner, Ola Brennodden Sunde,  Lasse Austgulen og en rekke andre kjørere. Det er mildvær i Øst-Finnmark, med plussgrader, litt regn i luften og løse spor.

Partnere