Finnmarksløpet

Webshop

VGS viser vei

Skrevet av: Katharina R. Pedersen og Maria Fagerheim, 2TRA
Dato: 19.02.2017 09:06

Finnmarksløpet er Europas tøffeste hundesledeløp. Løpet ble først kjørt i 1981, med Alta trekkhundklubb som arrangør. Finnmarksløpet består av tre løp. Ett på 200 km (juniorløp), ett på 500 km og et på 1000 km. I 2016 var det om lag 130 som deltok på hele Finnmarksløpet. I tillegg til dem er det fotografer, publikum og handlere som følger med. Derfor er det viktig at det er en grundig planlegging, slik at alle finner frem. Også langs veien.

Det er vår jobb, vi på Vg2 Transport og Logistikk!

 

Transport og Logistikk har i seks år skiltet for Finnmarksløpet. De begynte i det små med å skilte kun i Alta, etter hvert begynte vi skiltingen av hele 500 km. I år er første gang de får skilte hele Finnmarksløpet, fra Alta til Kirkenes. På dette prosjektet blir vi å bruke rundt 65 timer. Det skal skrues opp 50 skilt, som festes av over 250 skiltfester. Alt dette skal elevene gjøre, i tillegg til alt planleggingen vi allerede har gjort.

Klassen selv mener at dette prosjektet gjør en stor forskjell, ettersom dem skaper en bedre oversikt for både de involverte i Finnmarksløpet, men også alle som er interessert.

Dette er det største prosjektet Vg2 Transport og Logistikk gjør i løpet av skoleåret. Prosjekt forbereder elevene mer til deres yrkesretning, og ikke mist der selve klassen som en gruppe bringes sammen. Vi lærer alt fra samarbeid til sikring. I klassen er vi 15 elever, der hver elev har ansvar for ulike oppgaver samtidig som alle har ansvar for gruppens sikkerhet.

Elevene sier at med tanke på prosjektet har det vært en del planlegging, men at det også har vært nødvendig ettersom prosjektet har blitt utvidet. Elevene er alle enig om at det er en bedre læremåte å gjennomføre prosjektet, hvor både planleggingen og gjennomføringen er viktig for å få best mulig resultat.

Siden november 2016 har vi planlagt prosjektet. Prosjektet handler om at elevene skal bli kjent med lover og regler de må forholde seg til i deres fremtidige yrke. Vi har også tatt et kurs om arbeid på og ved vei hos Felix Iversen AS, som er pålagt for å kunne gjennomføre et slikt arbeid. Samtidig får elevene en fantastisk mulighet til å lære gjennom å utføre et praktisk arbeid, istedenfor å sitte på skolebenken med kun teori om dette. 

Sikkerheten er et stort fokus, hvor kurset og risikovurderingene har gitt et innblikk i hva slags farer som kan oppstå. De har en 0-visjon på dette oppdraget, som vil si at det ikke skal være skade på hverken mennesker eller utstyr. Klassen sier sikkerheten er viktig ettersom man bare har et liv, og synes derfor at det er bra at det blir lagt så mye vekt på det.

 

 

 

Skrevet av:
Katharina R. Pedersen og Maria Fagerheim, 2TRA 

Foto av:
Katharina R. Pedersen og Tom Roger Olsen



Partnere