Finnmarksløpet

Webshop

Iditarod vs. Finnmarksløpet

Skrevet av: Inger-Elin Utsi
Foto: Per Kåre Jakobsen
Dato: 15.03.2012 17:30

Nå skal reiselivsforskere fra Høgskolen i Finnmark se på turisme- og samfunnsutvikling knyttet til de to største sledehundeløpene i verden.

På bildet: Kari Jæger, Martin Buser - 4 gang vinner/20 ganger deltaker av Iditarod-  og Per Kåre Jakobsen før start Iditarod 2012.

Idrettsforskere ved Høgskolen i Finnmark (HiF) har i årrekke forsket på de fysiske ringvirkningene blant kjørere og handlere som deltar på Finnmarksløpet. Nå utvides forskningsporteføljen til HiF.

Et helt nytt forskningsprosjekt er nemlig i startgropen. For reiselivsforskerne Kari Jæger og Per Kåre Jakobsen, begge fra Institutt for økonomi og reiselivsfag, samarbeider med forskere fra University of Alaska Anchorage.  

Forskningsprosjektet har flere studier og flere innfallsvinklinger, men hovedtema er følgende:

The Evolution and Impacts of Long Distance Sled Dog Races: A Program of Comparative Studies of the Iditarod and Finnmarksløpet/ Utviklingen av og virkningene av Langdistanse sledehundeløp: Et program av sammenlignende studier av Iditarod og Finnmarksløpet.

Besøkte Iditarod

Jæger og Jakobsen var nylig i Alaska for å sette i gang forskningsprosjektet. De fulgte forberedelsene og starten av årets Iditarod i Anchorage. Verdens lengste sledehundeløp, på hele 1600 km.

Les mer om dette løpet her:Iditarod.com.

- Målet med dette oppholdet var å få impulser og danne noen inntrykk av hvilken posisjon og innvirkning dette arrangementet har i Alaska og det øvrige Nord-Amerika. Det å oppfatte hva som er verdt å forske mer på, og hvilken kunnskap dette kan bidra til for samfunns- og næringsutvikling i den nordlige sammenhengen er viktig for oss, sier høgskolelektor Jakobsen.

Både han og Jæger er opptatte av å få mer kunnskap om hva som skaper attraktive arktiske destinasjoner for dagens turister. For første gang lå det en cruisebåt i Alta i forbindelse med Finnmarksløpet. Så Finnmarksløpet har begynt å få en annen stor dimensjon enn kun et sledehundeløp.

- Det å fange opp hva som skjer rundt utviklingen av Alta og Finnmark, som eksempel på slike destinasjoner, er vesentlig i forhold til vår rolle som utdannings- og forskningsinstitusjon, påpeker de.

 

IDITAROD, ALASKA: Sigird Ekran og Dallas Seavay deltok begge to i år - Ekran kom på ellevteplass, Seavay vant! Foto: Per Kåre Jakobsen

Store ringvirkninger

Forskningen vil pågå en stund og allerede nå, etter turen i Alaska, kan HiF-forskerne se forskjeller mellom de to arrangementene i forhold til ringvirkninger.

- Dette med å være til stede og møte mennesker som på forskjellige vis er involverte i Iditarod var uvurderlig i forhold til å finne ut hva som er relevante forskningsperspektiv. Blant annet fikk vi innblikk i hvordan 20 000 lærere over hele USA bruker Iditarod som tema i sine undervisningsopplegg i flere ulike fag på ulike klassetrinn. Denne typen informasjon er verdifull med tanke på å fange opp engasjementet som dette løpet genererer, og setter oss i bedre stand til å forstå Finnmarksløpet som arrangement og fenomen også, sier Kari Jæger.

- Ikke minst har oppholdet også vært viktig med tanke på å knytte kontakter til både forskere ved UAA og andre sentrale posisjoner i organiseringen av Iditarod, legger Jakobsen til.

Dette er nok ikke første gang vi får høre om forskningsprosjektet, som vil favne bredt og vil kunne bidra til ny utvikling enten for Iditarod eller Finnmarksløpet.  

Partnere