Finnmarksløpet

Webshop

FL-1000: Ulveblikket på vegen

Skrevet av: Anki Ødegaard
Foto: Geir Stian Altmann Larsen
Dato: 15.03.2012 14:00

Stein Håvard Fjestad har stått langs E6 på samme høyde som Inger Marie Haaland hadde en lang stopp. Han har her sett både Harald Tunheim og Robert Sørlie passere. Hans meding er som følger:

Det går noe raskere med Sørlie enn med Tunheim på samme sted. Linene var nedi elveisen jevnt og trutt hos Tunheim, men bare av og til hos Sørlie.

Han melder også at Tunheim stoppet spannet ca 100 meter før han nådde fram til Haaland. Han snacket hundene og det er mulig han gjorde noen rokkeringer i spannet.Parkering forbudt i Finnmarksløpet

Partnere