Finnmarksløpet

Webshop

FL-1000: Walseth versus Brennodden

Skrevet av: Tor Mikkelsen
Dato: 15.03.2012 14:15

Far: Bernt Walseth

Foto: Jørn Losvar

Det er ikke uvanlig at flere i samme familie kjører hund, og vi ser ofte at det starter flere spann i Finnmarksløpet hvor kjørerne er i nær slekt. I år legger vi spesielt merke til familiene Brennodden (Folldal) og Walseth (Alta). Underforstått ligger det selvfølgelig et element av konkurranse både mellom steder og familier. I dette tilfelle er det 2 x far og sønn, og de har valgt noe forskjellige strategier under løpet. 

Sønn: Kristian Walseth

Fra familien Walseth deltar far Bernt og sønn Kristian. I tillegg har svigersønnen Yngve Opgård fått viruset og startet i år i FL-500. Vi kan snart snakkke om et hundekjørerdynasti. I Fl-1000 har Walsethklanen valgt å ligge samlet, og befinner seg nå underveis til Sirbma. De startet sammen ut fra Varangerbotn. Her er det samhold i familien.

Brennoddens har hatt det betydelig tyngre i år. Far Kjell gikk ut fra Sirbma tidligere i dag, men måtte til slutt innse at farta bare gikk ned og ned, så han sjekket aldri inn på Levajok 2, men valgte å  bryte. For sønnen Jo Are  har det heller ikke gått vegen. Han sjekket inn på Varangerbotn seint i går kveld med 6 hunder, og valgte her å kaste inn håndkleet. 

 Far: Kjell Brennodden

Sønn: Jo Are Brennodden

Altså Walseth versus Brennodden 2 -0,..... foreløpig.

Partnere